Entegre Yönetim Sistemleri Bilgilendirme Ve İçtetkik (Iso 9001:2015, Iso 14001:2015, Iso 45001) Sanal Sınıf 2 Nisan 2022 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
0 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Çevrimiçi eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.

Çevrimiçi Eğitim Detayları:

Eğitim Adı: Entegre Yönetim Sistemleri Bilgilendirme ve İçtetkik (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001) (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitim Hedefi:  Kuruluş içi ve kuruluş dışı kalite sisteminin, çevre, iş güvenliği sisteminin incelenmesinde kullanılacak tekniklerin irdelenmesi; iç tetkiklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve iç tetkik raporlarının düzenlenmesi; düzeltici faaliyetlerin tanımı, uygulanma ve takibi. Kuruluş; Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini dokümantasyon ve uygulama içerisinde Entegre olarak oluşturmak için standart gerekliliklerini yerine getirmelidir.

Eğitimin Kazanımları:  İç denetimler kuruluş içinde uygulanan yönetim sistemlerinin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini denetlemek ve değerlendirmek için gerekli yönetim araçlarından biridir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tümü de uygulayıcı kuruluşların faaliyetlerini belirledikleri periyotlarda bu standartlar kapsamında denetlemelerini bir gereklilik olarak ortaya koymaktadır. Denetlenecek faaliyetin önemi ve önceki denetim sonuçları dikkate alınarak bir denetim programı yapılması ve denetim sonucu elde edilen bulgular ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.   İç denetimleri gerçekleştirecek personelin her 3 standart ve bunların entegre uygulamaları konusunda bilgili ve yetkin olması denetimlerin başarı ile gerçekleştirilebilmesi açısından çok önemlidir. Bunun yanı sıra, iç denetçilerin denetim sürecinin gerekleri ve bir denetçinin sahip olması gereken davranışsal özellikler konularında bilgili olmaları da gerekmektedir. Bir kuruluştaki iç denetimlerin fayda ve katma değer sağlaması ancak denetçilerin bilgisi, deneyimi ve uygun özelliklerle donatılmaları ile mümkün olmaktadır.

Eğitimin Yöntemi: ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi ve uygulamalı olarak yapılacak eğitimde katılımcıların derse katılımını arttırıcı bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacaktır. 

Tarih: 02-03 Nisan 2022 tarihlerinde Saat: 19.00-22.00 (3 Gün)  (Çevrimiçi Eğitim Günde 3 Saat, Toplamda 9 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Nermin BİLİMLİ (Linkedin Hesabı: https://tr.linkedin.com/in/nermin-bilimli-9864133b)

 Belgelendirme:  Eğitimin tamamına katılanlara ve eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 alarak başarılı olanlara " Eğitim Başarı Belgesi" düzenlenecektir.

Eğitimin tamamına katılanlara ancak yapılan sınavdan 70 altı not alarak başarısız olanlara  "Eğitim Katılım Belgesi" düzenlenecektir.

*Sınav Çevrimiçi Olarak Yapılacaktır.


Eğitim İçeriği

Kalite yönetimi Kalite yönetim sistemleri ve standart gereksinimleri 

ISO 9001:2008 Standart gereksinimlerinin tespiti ve uygulaması 

Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu ve uygunsuzluk tespiti uygulaması 

Çevre yönetimi Çevre yönetim sistemleri ve standart gereksinimleri 

ISO 14001:2015 Standart gereksinimlerinin tespiti ve uygulaması 

Çevre yönetim sistemi dokümantasyonu ve uygunsuzluk tespiti uygulaması 

İş Güvenliği yönetimi İş güvenliği yönetim sistemleri ve standart gereksinimleri 

ISO 45001 Standart gereksinimlerinin tespiti ve uygulaması 

Yönetim sistemi dokümantasyonu ve uygunsuzluk tespiti uygulaması 

İç denetim kavramı, iç denetim alanlarının seçimi İç denetimlerde insan davranışı 

Soru listelerinin hazırlanma ve değerlendirme uygulamaları 

İç denetime hazırlık, denetimin gerçekleştirilmesi, bulguların formüle edilmesi, denetimin gerçekleştirilme uygulaması 

Düzeltici faaliyetler ve bu faaliyetlerin tanımlanma uygulamaları 

İç denetçi yeterlilik sınavı


Kimler Katılabilir

Kalite, çevre ve iş güvenliği yönetim ve dokümantasyon sistemini uygulayacak ve iç kalite tetkiklerinde yer alacak personele yönelik hazırlanmıştır. Katılımcıların Entegre Yönetim Sistemleri  hakkında genel bilgiye sahip olması yararlı olacaktır.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 550 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti;  780 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 780 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 880 (KDV %18 DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.