Güneş Enerjisi Santrali Eğitimi Sanal Sınıf 19 Şubat 2022 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
3 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı:  Güneş Enerjisi Santrali Eğitimi (Çevrimiçi)

Eğitimin Hedefi:  6446 No.lu Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 No.lu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında Güneş enerjisine dayalı üretim faaliyeti için yapılacak projelerin uluslararası standart ve ilgili yerel mevzuatlara uygun yapılabilmesi ve sektör çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi ve/veya yetkilendirilmesi amaçlanmıştır. 

Eğitimin Kazanımları: 6446 No.lu Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 No.lu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında Güneş enerjisine dayalı üretim faaliyeti için yapılacak projelerin uluslararası standart ve ilgili yerel mevzuatlara uygun yapılabilmesi ve sektör çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi ve/veya yetkilendirilmesi amaçlanmıştır. 

Eğitimin Yöntemi: ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi ve teorik olarak yapılacak eğitimde katılımcıların derse katılımını arttırıcı bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacaktır.

Tarih: 19-20 Şubat 2022 (2 Gün) Eğitim Saatleri:10.00-16.00  saatleri arasında yapılacaktır. (Çevrimiçi Eğitim Günde 6 Saat, Toplamda 12 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Ali Özgenç, Recep Özgür Koç, Ahmet Saim Paker

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara  ve Eğitim sonunda yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 75 puan alanlar “Güneş Enerjisi Eğitimi Başarı Sertifikası” almaya hak kazanır.

Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlara “Güneş Enerjisi Eğitimi Katılım Belgesi” verilir. (Adayın 4 sınav hakkı bulunmaktadır)

* Eğitim sonunda yapılacak olan sınav online yapılmaktadır.

Eğitim İçeriği

1) TMMOB, MMO, MİEM yasa ve yönetmelikleri 
2) Dünya’da ve Türkiye’de güneş enerjisi potansiyeli ve uygulamaları 
3) Mevzuat ve Enerji Piyasası Bilgisi 
4) Proje Sahası Değerlendirme 
5) Elektromekanik Teçhizat 
6) Teknik Proje 
7) Şebeke Uyumluluk 
8) Standartlar 
9) İşletme Bakım Analizi 
10) Enerji Üretim Tahmini 
11) Ekonomik Analiz 
12) Çevresel Etki

Kimler Katılabilir

TMMOB Üyeleri ve en az lisans mezunları

Gerekli Evraklar: 
1) Üye ödenti borcu olmadığına dair bağlı bulunduğu odasından alınacak belge (TMMOB Üyeleri İçin)
2) Başvuru formu -Tarafımıza iletilecektir.
3) 1 adet fotoğraf (MMO üyesi olmayan katılımcılar için) 
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi (MMO üyesi olmayan katılımcılar için) 

*Eğitime katılmak isteyen Mühendislik Fakültesi mezunlarının TMMOB Üyelik şartı aranmaktadır.

Ödeme Bilgileri

MMO Üyeleri için eğitim ücreti; 1360 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 1360 TL  

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 1650 TL  (KDH DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.