Enerji Yöneticisi Eğitimi (Ücretli Eğitim) KOCAELİ ŞUBE 7 Kasım 2022 Pazartesi 09:30 Enerji Yöneticisi Eğitimleri
1 / 1
Eğitim Hakkında

Eğitim Başvurusu: Katılım sağlanacak eğitim dönemini ve iletişim bilgilerinizi içeren talebinizi aşağıda belirtilen iletişim kanalları ile ön başvuru yapılmalıdır.

Tel: 0262 335 33 96 - 97

E-posta: uem@mmo.org.tr

Eğitim İçeriği

Sanayi ve bina gibi nihai enerji tüketim sektörlerinde enerji verimliliği etüt çalışmaları ile mevcut durum ve tasarruf potansiyeli tespit edilmekte ve yapılan kurslar ile yetiştirilen enerji yöneticilerinin aşağıda sıralanan yetkinliklere sahip olması hedeflenmektedir.

Dünyadaki ve Türkiye’deki birincil enerji kaynakları, ikincil enerji türleri ve arz-talep gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Ülke genelinde, sanayi sektörlerinde ve endüstriyel işletmelerde, enerji yoğunluğu ve özgül enerji tüketimi kavramlarını, hesaplama yöntemlerini ve trendlerini bilmek,

Enerji yönetimine ilişkin faaliyetlerin nasıl yürütüleceğini ve nasıl raporlanacağını bilmek,

Enerji kullanan ekipmanların ve sistemlerin teknik özelliklerine, işletme ve bakım usullerine vakıf olmak, bunlardaki enerji kayıplarının ve verimsizliklerin nasıl oluşabileceğini, nasıl önlenebileceğini, nasıl ölçülebileceğini ve ölçümlerin nasıl yorumlanacağını bilmek,

Verimli üretim proseslerini ve piyasadaki enerji kullanan verimli ürünleri teknik ve ekonomik özellikleri ile tanımak,

Enerji tasarruf potansiyelinin ne olduğunu ve nasıl tahmin edilebileceğini bilmek ve enerji tasarrufunu sağlayabilecek veya enerji verimliliğini artırabilecek önemli harcama gerektiren önlemler için ön fizibiliteler hazırlayabilmek,

Etüt ve proje hazırlama metotları hakkında bilgi sahibi olmak

Kimler Katılabilir

Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında ( Mühendislik ünvanı taşıyan herkes ) veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, mekatronik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir.

Ödeme Bilgileri

2022 Yılı Eğitim Bedeli: 4200.00 TL (KDV Dahil)