Ölçme Doğrulama Bilgilendirme Eğitimi Sanal Sınıf 12 Mart 2022 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
0 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 6 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı , kayıt yaptırdığınız mail adresinize, eğitim tarihinden 1 gün önce gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı:  Ölçme Doğrulama Bilgilendirme Eğitimi (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitimin Hedefi:     RG-26510 sayı 2 Mayıs 2007 Tarihli 5627 No.lu Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik MADDE 12/A – Ölçme doğrulama eğitimleri kapsamı dikkate alınarak, Enerji yatırımlarının hedeflenen tasarruflara ulaşmasının tespitine dayalı ölçme ve doğrulama faaliyeti için yapılacak çalışmaların uluslararası standartlar, IPMVP, ilgili yerel mevzuata uygun yapılabilmesi ve sektör çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi ve farkındalık sağlanması amaçlanmıştır.

Eğitimin Kazanımları:  

Tarih: 12 Mart 2022 (1 Gün)

Eğitim Saatleri: 12 Mart 2022 Tarihinde 10.00-17.00 (6 Saat) saatleri arasında yapılacaktır.

Eğitmen: A. Saim PAKER, Salih Türkay, Ali ÖZGENÇ, A. Naci IŞIKLI, Cem KARABAL

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara "Seminer Katılım Belgesi" düzenlenecektir. 

Eğitim İçeriği

        Ölçme Ve Doğrulamanın Amacı

        Ölçme Ve Doğrulamanın Kapsamı

        Ölçme Ve Doğrulama İlkeleri

        Ölçme Ve Doğrulama Planı

       Enerji Hizmet Şirketleri (Esco)

        Esco Tarihsel Gelişimi

        Süper Esco

        Esco, Epc/Eps, Ölçme Doğrulama Ve Maliyetler

        Epc/Eps, Enerji Performans Sözleşmeleri

        Epc/Eps, Enerji Performans Sözleşmeleri

        Epc / Eps‘Nin Kurumlara Sağladığı Faydalar, Sözleşme Süreci,

        Gelişimi Ve Hazırlanması,

        Enerji Performans Sözleşme Türleri,

        Esco Ve Epc/Eps Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar

        Standartlar Ve Protokoller

        Ölçme Ve Doğrulama Protokolü Ve Standartları

        Referans Enerji Tüketimi Üzerinde Düzeltme Yapılması

        Ipmvp Seçenekleri (Opsiyonlar)

        Ipmvp Seçeneklerine Genel Bakış

        A Ve B Seçenekleri: İyileştirme Yapılan Sistemin Hariç Tutulması

        Seçenek A: İyileştirme Yapılan Sistemin Hariç Tutulması, Kilit Değişken Ölçümü Seçenek

        B: İyileştirme Yapılan Sistemin Hariç Tutulması, Tüm Değişkenlerin Ölçümü

        Seçenek C: Tüm Tesis

        Seçenek D: Kalibre Edilmiş Simülasyon

        Ölçme Ve Doğrulama Hesaplarına Giriş

        Ölçme Ve Doğrulama Hesaplamaları Temel İstatistik Bilgileri

        Belirsizlik Kaynakları

        İstatistiksel Terimlerin Tanımları

        Güven Seviyesi, Güven Aralığı Ve Kesinlik Seviyesi

        Örneklem Büyüklüğünün Tayini Ölçüm Periyodunun Belirlenmesi Modelleme

        Model Oluşturma Hatası

        Bileşik Belirsizlik

        Anlamlı Basamak Sayısı Ve Yuvarlamalar

        Seçenek B İçin Belirsizlik Hesabı Örneği (*)

        Giriş

        Ölçüm Seçenekleri Ve Ölçüm Hatası

        Uygun Ölçme Doğrulama Yönteminin Belirlenmesi

        Ölçme Ve Doğrulama İlkeleri Enerji Etüt Türleri

        Veri Yönetimi Ve Ölçüm Planlaması Ö-D Uzmanının Yetkinliği

        Tarafsızlık

        Gizlilik

        Uygun Yöntemlerin Kullanımı

        Ölçme Ve Doğrulama Planı

        Ö-D Planı Kapsamı

        Enerji Performans İyileştirme Eylemleri (Epie)

        Ö-D Sınırları

        Ö-D Planı İçin Ön Değerlendirme

        Enpg’ler Ve Enerji Performans Göstergeleri

        Enerji Performans Göstergelerinin Karakterizasyonu

        Enerji Performans Göstergelerinin Seçimi

        İlgili Değişkenlerin Ve Statik Faktörlerin Karakterizasyonu Ve Seçimi

        Ö-D Metodunun Ve Hesaplama Yönteminin Seçimi Veri Toplama Planı

        Enerji Referans Çizgisinin Oluşturulması

       Enerji Referans Çizgisi Ayarlamaları

        Gerekli Kaynaklar

        Görevler Ve Sorumluluklar

        Ö-D Planının Dokümantasyonu Ö-D Planının Uygulanması

        Veri Toplama

        Epie(Ler)’İn Uygulanmasının Doğrulanması

        Öngörülen Gözlem Veya Tahmin Edilemeyen Değişiklikler

        Ö-D Analizi

        Ö-D Raporlaması

        Sürecin Tekrarlanması İhtiyacının Gözden Geçirilmesi 6.15.Belirsizlik

        Ölçüm Belirsizliğine Örnekler

        Ölçüm Ve Doğrulamanın Dokümante Edilmesi

        Taslak Ölçme-Doğrulama Planı (Ipmvp, Iso 50046)

        Ipmvp’ye Uygun Taslak Ölçme Doğrulama Planının Hazırlanması Tesis Ve Proje Hakkında Genel Bilgiler

        Enerji Verimliliği Önlemleri Ve Amacı

        Enerji Verimliliği Önlemleri Ve Amacı Seçilmiş Ipmvp Opsiyonu Ve Ölçüm Sınırı Referans Dönemi Tanımlaması Raporlama Dönemi

        Ayarlamalar

        Hesaplama Metodolojisi Ve Analiz Prosedürü

        Enerji Fiyatları

        Ölçüm Cihazı Özellikleri İzleme Sorumluluğu Beklenen Doğruluk Bütçe

        Raporlama Formatı Kalite Güvencesi Diğer Gereksinimler

        Opsiyon D İçin İlave Gereksinimler

Kimler Katılabilir

4 Yıllık Lisans Mezunları Katılabilirler.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 300 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti; 430 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 430 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 550 TL (%18 KDV DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.