Finans Kökenli Olmayanlar İçin Temel Finans Eğitimi(Çevrim Içi) Sanal Sınıf 3 Aralık 2022 Cumartesi 09:00 Çevrimiçi Eğitimler
3 / 30
Eğitim Hakkında

Eğitim ÇEVRİM İÇİ olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitime katılım zorunludur, ‘Katılım Belgesi’ 24 saati tamamlayan katılımcılara verilecektir.

Eğitim en çok 30 katılımcı ile gerçekleştirilecektir. Yeterli başvuru oluşmazsa eğitim Oda'nın belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenecektir.

Kayıtlar MakinaMobil uygulaması veya makina.mmo.org.tr adresinden online ödeme yöntemiyle alınacaktır. 

Eğitim Süresi : 24 Saat (3 Gün)

Eğitim Tarihleri :  03-04-10 Aralık 2022 (Cumaretesi-Pazar)

Eğitim Saatleri : 09:00 - 18:00


Eğitim İçeriği

1) Büyük ölçekli şirketler açısından:
a) Şirket içi iletişim ve sinerji: Finans departmanı dışındaki yönetici ve çalışanların alınan finansal kararların altında yatan haklı ve objektif gerekçeleri öğrenerek kararları anlamlandırmaları ve yeni finansal uygulamalara direnç göstermeksizin daha sıcak ve pozitif yaklaşmalarını ve katkılarını sağlamak.
b) Kariyer hedeflerinin çeşitlendirilmesi ve motivasyon: Muhasebe, İnsan kaynakları, üretim departmanlarında görevli yöneticilerin işletme finansmanı hakkında bir şeyler bilmeleri yaptıkları işte fark yaratacaktır. Ayrıca, işletme finansmanı bilen bir teknik müdürün genel müdür, finansman bilen bir muhasebe şefinin finansman müdürü olabilme şansı ve beklentisi yüksek olacaktır.

2- Küçük ve Orta Ölçek Şirketler açısından:
Yukarıda büyük ölçekli firmalar için geçerli olanlar bu şirketler için de gereklidir. Ayrıca bu tür firmalarda finansman genelde finansmancıların elinde değil, aileden biri ya da yönetim kurulunun güvenini kazanmış bir yönetici (genellikle muhasebe müdürü) tarafından yapılmaktadır. Bu program bu açıdan finansçı olmayan bu tür yöneticilere de hitap edecektir. Yönetme, önemli ölçüde bütçe, bütçe uygulaması, bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu gibi finansal raporlama araçlarına dayanır. İyi bir finans raporlama sisteminin sağlayacağı devamlı bilgi akışı üst düzeydeki yöneticiler için daha sağlıklı karar alma, yetki delege etme ve kendilerine bağlı alt kademeleri daha etkili bir şekilde yönetme ve denetlemelerine olanak hazırlar. Daha etkin karar alabilme, karlılık, nakit akış, sıkça karşılaşılan işletme sermayesi açığı, finansal kurumlarca (Bankalar) dikkate alınan konular ve bu konulardaki yorumları ile ilgili olarak kurumumuz katılımcılara aşağıdaki eğitim konularını sunacaktır.
2.1- Finansal Yöneticinin görevleri
2.2- Finansman kararlarının firma için önemi

3-Gelir Tablosu

4-Bilanço

5-Nakit Akış Tablosu

6-Finansal Analiz ve Kontrol
6.1- Mali (Finansal) yapıda kullanılan oranlar
6.2- Likidite Oranları
6.3- Devir Hızları (Aktivite Oranları)
6.4- Karlılık Oranları (Karın ölçülmesinde ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Oranlar)
6.5- Firmanın Sabit Yükümlülüklerini Karşılama Gücünü Ölçmede Kullanılan Oranlar
6.6- Büyüme Oranları
6.7- DuPont Sistemi
6.8- Örnek Çözüm çalışmaları

7- Başa baş analizi ve örnek uygulamalar

8- İşletme sermayesi yönetimi ve örnek uygulamalar

Kimler Katılabilir

Konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

Ödeme Bilgileri

Aidat Borcu Olmayan Üye:1700 TL

Aidat Borcu Olan Üye:2150 TL

TMMOB Üyesi:2150 TL

Dış Katılımcı: 2700 TL