Endüstri̇yel Ve Büyük Tüketi̇mli̇ Tesi̇sleri̇n Doğalgaza Dönüşümü Mühendi̇s Yetki̇lendi̇rme (Yüz Yüze) KONYA ŞUBE 20 Mayıs 2022 Cuma 13:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
0 / 20
Eğitim Hakkında

Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme (Yüz Yüze)

 

Sayın Üyemiz; Bu eğitime katılım için TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ tamamlanmış olmalıdır.

 

Eğitim Süresi : 12 Saat (2 Gün)

Eğitim Günleri ve Saatleri :  20-21 Mayıs 2022 Saat : 13:00-19:00 

Eğitimin Amacı : Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Doğalgaz İç Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktadır.

Sınav ve Belgelendirme: Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara Oda tarafından TÜRKAK onaylı Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Eğitim İçeriği

- Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonları 
- Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu ve Ekipmanları 
- İstasyon giriş-çıkış çapı hesabı 
- Sayaç, Regülatör Hesabı ve Seçimi 
- 2. kademe basınç düşürme istasyonları 
- Çelik ve Polietilen Boruların Montaj ve Uygulama Kuralları, Boruların Güzergah Tespitinde Dikkat Edilmesi Gerekenler 
- Çelik Boruların Özellikleri ve Kaynakla Birleştirilme Yöntemleri 
- PE Boruların Özellikleri ve Kaynakla Birleştirilme Yöntemleri 
- Montaj Sonrası Mukavemet ve Sızdırmazlık Testi 
- Doğalgaz Kullanıcı Üniteleri 
- (Kazanlar, El Şalomaları, Radyant Isıtma, fırınlar vb.) 
- Yakıcılar 
- Kazan Daireleri Tesis Kuralları ve Kazan Dairelerinin Doğalgaz Kullanımına Hazır Hale Getirilmesi 
- Endüstriyel Mutfak Tesisatı Dizaynı Boru Çapı, Havalandırma Hesabı 
- Endüstriyel Ve Büyük Tüketimli Tesislerde Doğalgaz Tesisatı Dizaynı Örnek Proje Hesapları 
- Boru Çapı, Eşdeğer Uzunluk, Basınç Kaybı, Hız Hesapları 
- Havalandırma Türleri ve Hesabı 
- Boru Genleşme, Ölü Hacim ve Linye Hattı Hesapları 
- Katodik Koruma Uygulaması, Topraklama Uygulaması 
- Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerde Örnek Proje Formatı 

Kimler Katılabilir

Katılımda Aranacak Şartlar :

- Temel Doğalgaz Eğitimini tamamlamış olanlar 

- Oda Üyesi Makina Mühendisi

- Üye ödenti borcu olmamak

Ödeme Bilgileri

Ücretler: 

600 TL Eğitim Ücreti

150 TL Sınav Ücreti (Sınava Girelecek olan Şubeye Ödenecektir.)