Pompalar (Teori – Işletme – Bakım) Sanal Sınıf 30 Temmuz 2022 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
4 / 30
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Çevrimiçi eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.


Çevrimiçi Eğitim Detayları:

Eğitim Adı: Pompalar (Teori – İşletme – Bakım)- (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitim Hedefi:  

Bu eğitim ile; işletmelerde proje, teknik kontrol, sözleşme, satın alma konularda faaliyet yürüten mühendis ve teknik personelin pompaların teorisi, temel hidrolik, mekanik kurallar, izometrik ve ölçülendirme, işletme ve bakım vb. konularda bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır.

Eğitimin Kazanımları:  Pompaların teorisi, temel hidrolik, mekanik kurallar, izometrik ve ölçülendirme, işletme ve bakım vb. konularda bilgi sahibi olmaları.

Eğitimin Yöntemi: ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi ve teorik olarak yapılacak eğitimde katılımcıların derse katılımını arttırıcı bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacaktır.

Tarih:  30-31 Temmuz 2022 (2 Gün)  Saat: 10.00-16.00  (Çevrimiçi Eğitim Günde 6 Saat, Toplamda 12 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen:  Hasan VENEDİKOĞLU (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/hasan-venediko%C4%9Flu-41441b39/)

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara "Eğitim Katılım Sertifikası" düzenlenecektir


Eğitim İçeriği


 • Temel Kavramlar
 • Pompaların Sınıflandırılması
 • Pompaların Sistem İçerisinde Çalışma Koşulları
 • Pompalarda  Minimum Debi ve Hidrolik Yük-Debi İlişkisi
 • Pompalarda Kavitasyon
 • Pompalarda Güç ve Verimlilik
 • Pompaların Devreye Alınma Şekilleri
 • Debi Değiştirme Yöntemleri
  • Pompaların Paralel Bağlanması
  • Pompaların Seri Bağlanması
  • VSD Uygulaması
  • Fan Tornalaması
 • Su Darbesi
 • Pompa Hatları Tasarımı
 • Pompalarda Eksenel Yük Dengeleme
 • Yataklar ve Yağlama
 • Pompalarda Sızdırmazlık Sistemleri

Koruyucu Bakım ve Pompalarda Görülen Arızalar

Kimler Katılabilir

İşletmelerin üretim, proje, geliştirme ve bakım sorumluları ve mühendisler.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyelerimiz için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 600 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyelerimiz için eğitim ücreti; 850 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 850 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 1000 TL

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal post üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

*TMMOB Üyeleri için belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir. Fatura talep edilmesi durumunda eğitim ücreti +%18 KDV ödenmesi gerekmektedir.