Ts En Iso/Iec 17025:2017 Laboratuvar Akreditasyonu Eğitimi Sanal Sınıf 20 Ekim 2022 Perşembe 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
3 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı , kayıt yaptırdığınız mail adresinize, eğitim tarihinden 1 gün önce gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Çevrimiçi eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.

Çevrimiçi Eğitim Detayları:

Eğitim Adı:  TS EN ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvar Akreditasyonu İçtetkik Eğitimi (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitimin Hedefi ve Kazanımları: 

İç tetkikler; kuruluş içinde Laboratuvar Yönetim Sistemi’nin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini tetkik etmek ve raporlamak için gerekli olan yönetim araçlarından birisidir. Aynı zamanda ISO/IEC 17025:2017 standardının gerekliliklerinden biridir. Etkin bir Laboratuvar Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde yürütüldüğünün doğrulanması için, kuruluşu sistematik ve saydam bir şekilde tetkik etmek gerekir. ISO 17025 standardı sürekli iyileştirebilmek için Laboratuvar Yönetim Sistemi’nin etkin bir şekilde tetkik edilebilmesi için, tetkikçilerin hem tetkik sürecini ve hem de ISO 17025 standardının gereklerini bilmelerini gerekir.

ISO 17025 iç tetkikçi eğitimi katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

-  Laboratuvar Yönetim Sistemi’ni tetkik edebilmek,

-  Kendi işlerini yaparken kendi süreçlerine tetkikçi gözüyle bakabilmek,

-  Laboratuvar Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirilmesi çalışmalarına destek sağlayabilmek.

Eğitimin Yöntemi:  ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi ve teorik olarak yapılacak eğitimde katılımcıların derse katılımını arttırıcı bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacaktır.

Tarih: 29-30 Ekim 2022 (2 Gün-Toplam 12 Saat)  

Saat: 29-30 Ekim 2022 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Eğitmen:  Ali ÖZGENÇ (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/ali-%C3%B6zgen%C3%A7-223b9631/)

Belgelendirme:  Eğitimin tamamına katılanlara ve Eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 alarak başarılı olanlara " Eğitim Başarı Belgesi" düzenlenecektir.

Eğitimin tamamına katılanlara ancak yapılan sınavdan 70 altı not alarak başarısız olanlara  "Eğitim Katılım Belgesi" düzenlenecektir.

*Sınav Çevrimiçi Olarak Yapılacaktır.

Eğitim İçeriği

ISO/IEC 17025:2017 standardı şartlarının gözden geçirilmesi

Tarafsızlık ve gizlilik prensipleri

İç tetkike giriş

ISO 19011 tetkik kılavuzu

Tetkik türleri

Tetkik aşamaları:

Planlama

Hazırlık

Uygulama

Raporlama

Takip ve kapatma

Tarafların görev ve sorumlulukları

Tetkikçinin sahip olması gereken özellikler

Kimler Katılabilir

Laboratuvar içerisinde ISO 17025 Laboratuvar Yeterliliği Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO 17025 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler.

ISO 17025 iç tetkikçi eğitimi için ISO/IEC 17025:2017 Laboratuvar Yönetim Sistemi şartları temel bilgisi gerekmektedir.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 600 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti: 850 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti: 850 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 950 TL (KDV %18 DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

*TMMOB Üyeleri için belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir. Fatura talep edilmesi durumunda eğitim ücreti +%18 KDV ödenmesi gerekmektedir.