Revit Mep İSTANBUL ŞUBE 28 Kasım 2022 Pazartesi 19:30 Bilgisayar Kursları
1 / 14
Eğitim Hakkında

REVIT MEP Çevrimiçi Bilgisayar Kursu

Eğitim Tarihleri:   28-30 Kasım 2022, 2-5-7-9-12-14-16-19-21-23 Aralık (Pazartesi - Çarşamba-Cuma) Saat: 19.30 - 22.30 

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.

Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, %75 katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.


Kursiyerlerin eğitim öncesi revit programları kurulu olmalıdır. 

Konfigürasyon için; https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-products.html link içerisinden bilgisayar  için  versiyonuna göre gereksinimler kontrol edebilir.

Eğitim İçeriği

REVIT MEP EĞİTİM İÇERİĞİ

1- BIM Sunumu

2- Arayüz Tanıtımı

a. Revit Arayüz Tanıtımı

b. Revit Ribbon Palette (Şerit Menü) Tanıtımı

c. Project Browser (Proje Listeleyicisi) Tanıtımı

d. Properties (Özellikler) Tanıtımı

e. Revit Options (Seçenekler)

3- Proje Başlangıcı

a. Revit Dosya Kayıt Formatları

b. Proje Units (Birimler)

c. Revit Template (Şablon) Dosyası Oluşturulması

d. Mimari Proje Dosyasının Çağırılması

4- Disiplinlerin Oluşturulması

a. HVAC Disiplininin Oluşturulması b. Sıhhi Tesisat Disiplinin Oluşturulması

c. Yangından Koruma Tesisatı Disiplinin Oluşturulması


5- Mekanik Düzenlemeler

a. Mekanik Ayarlar

b. Çizgi Tipi Ayarları

6- Mahal Tanımlama

a. Mahal Sınırlarının Belirlenmesi

b. Mahallerin Özelliğinin Tanımlanması

c. Mahal İsimlendirilmesi

7- Isıtma Soğutma Hesabı

a. Isıtma Soğutma Hesabı için Verilerin Belirlenmesi

b. Hesap Sonucu İncelenmesi


8- Mekanik Sistemlerin Oluşturulması

a. Mekanik Ekipman Yerleşimi

b. Mekanik Sistemlerin Oluşturulması

9- Kanal Tipi Oluşturulması ve Tasarımı

a. Kanal Tipleri Oluşturulması

b. Kanal Tasarımı

c. Kanal Bağlantı Tipleri

d. Kanal Çaplandırması

e. Kritik Hat Gösterilmesi


10- Boru Tipi Oluşturulması

a. Boru Ayarları

b. Boru Tipleri Oluşturulması


11- Isıtma Soğutma Tesisatı Tasarımı a. Boru Tasarımı

b. Boru Bağlantı Tipleri

c. Boru Çaplandırması

12- Sıhhi Tesisat Tasarımı

a. Kullanım Suyu Tasarımı

b. Pis Su Tasarımı

c. Boru Bağlantı Tipleri

d. Boru Çaplandırması13- Yangından Korunma Tesisatı Tasarımı

a. Boru Tasarımı

b. Boru Bağlantı Tipleri14- Kontrol Yöntemleri

a. Havalandırma Tesisatı Kontrolü

b. Boru Tesisatları Kontrolü

c. Çakışma Kontrolü15- Görüntü Ayarları

a. 3B Görünüm Ayarları

b. Fotoğraf Görünümü

c. Video Görünümü16- Dokümantasyon Üretimi

a. Etiketleme ve Etiket Düzenleme

b. Lejant Oluşturma

c. Malzeme ve Metraj Raporu Oluşturma

d. Pafta Hazırlama

e. DWG Çıktı Oluşturma


17- 2B DWG Dosyayı 3B’a Dönüştürme

a. 2B Mimari Çiziminden 3B Oluşturma18- Revit Family

a. Mevcut Revit Family Düzenleme

b. 3B DWG Dosyasından Revit Family Oluşturma

c. Revit Family Oluşturma

Kimler Katılabilir

Makina mühendisleri, tekniker ve teknisyenleri.

Ödeme Bilgileri

Üye ve öğrenci ücreti:2000 TL 

Aidat Borcu Olan Üye ve Tmmob :2350 TL

Dış katılımcı: 2650 TL (Diğer)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

*TMMOB Üyeleri için belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir.

Fatura talep edilmesi durumunda eğitim ücreti +%18 KDV ödenmesi gerekmektedir.