Geometrik Boyutlandırma Ve Toleranslandırma Sanal Sınıf 8 Ekim 2022 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
0 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı , kayıt yaptırdığınız mail adresinize, eğitim tarihinden 1 gün önce gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı: Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma

Eğitimin Hedefi: 

Mekanik tasarım yapan ve teknik resim hazırlayan tarafların, boyutlandırma ve toleranslandırma yapılırken, üretilecek parça unsurlarının gerçek işlev ve ilişkilerini göz önüne almalarını sağlamaktır. Bunu sağlamak için kullanılan günümüz temel araçlarının başında Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma (GB&T) gelmektedir.  GB&T hem bir mühendislik tasarım dili, hem de üretim ve muayenelerde yol gösteren bir teknik araç olarak, doğru kullanıldığında, parçaların ekonomik ve iş görebilecek nitelikte üretilmesi kolaylaşmaktadır.

GB&T Eğitimi, başta otomotiv ve savunma sanayi olmak üzere, seri üretim ve montaj yapılan tüm alanlarda, hem tasarım, üretim ve kalite kontrol birimleri arasında, hem de ana sanayi ile yan sanayiler arasında dil birliği sağlamak amacıyla, tüm dünyada yoğun biçimde kullanılmaktadır.

Eğitimin Kazanımları:

Tarih: 08-09 Ekim 2022 (2 Gün)

Eğitim Saatleri: 08-09 Ekim 2022 tarihlerinde 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacaktır.

(Çevrimiçi Eğitim Toplamda 9 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Hamit ARSLAN (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/hamit-arslan-25397155/)

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara "Eğitim Katılım Sertifikası" düzenlenecektir. 

Eğitim İçeriği

İçerik; 

Giriş 
Tanışma 
Tarihçe 
Ortak Dil Kullanımı 
Tamamlanmış Bir Teknik Resim Örneği 
Aynı Parça Farklı yorumlamalar 
Neden GBT’ Ye İhtiyaç Duyarız? 
Boyutsal Toleranslandırma İle GBT Farkı 
GBT Standartları 
ASME 
ISO 
TSE 
Teknik Resim Genel Kuralları 
Tasarımda genel metodoloji 
ISO-E ISO-A Bakış Açısı 
Görünüş Seçme 
Ölçülendirme Tipleri 
Artımsal 
Uç Uca Eklemli 
Koordinat Ölçülendirmesi 
Delik Listesi 
Çap Sembolü 
Eğri/Yay Ölçüsü 
Küresel Çap Ve Yarı Çap 
Radyüs Ölçüsü 
Kare Ölçüsü 
Havşa Sembolü 
Düz Havşa Sembolü 
Derinlik Sembolü 
Kesit Alma 
Unsur kavramı 
Boyutlu ve boyutsuz unsurlar 
Yeterli teknik resim için olması gerekenler 
Boyutlandırma yaparken dikkat edilecek hususlar 
İmalat proseslerine göre yerleşim 
Standart boyut kullanımı 
İşleme takımlarına göre tasarım 
Delik ve kılavuz çekme işlemlerinde boyut 
Çok parçalı tasarımın avantajları 
Tezgah bağlama sistemine göre tasarım 
Kaplama kalınlığı faktörü 
Kritik ölçüler 
ISO 2768-1 tabloları 
Geçme Toleransları 
Delik/Mil Geçme Tasarımı 
Tolerans tabloları 
Temel Kavramlar Ve Tanımlar (Terminoloji) 
Örtü (Zarf) kuralı. (1 Nolu Kural) 
Parça Özellikleri 
Doğru Ve Gerçek 
Tolerans Bölgesi 
Türetilmiş Öğe 
Temel Ölçü 
Nominal Ölçü 
Sanal Durum 
Pay Ve Boşluk 
Dikdörtgen Koordinat Ölçülendirmesi 
Polar Koordinat Ölçülendirmesi 
Geçer Geçmez Taylor Prensibi 
MIM Maksimum İndikatör Hareketi 
MMC-Uygulama 
LMC-Uygulama 
Referanslandırma 
Referans Tanımı 
Referans Nokta 
Referans Çizgi 
Referans Düzlem 
Merkez Referans Düzlemi 
Bir Cismin Serbestlik Derecesi 
Referanslar İle Parça Sabitleme 
3-2-1 Kuralı 
Referans Sembolü Ve Gösterimleri 
Referans Sistemleri 
Basit referans 
Ortak Referans 
Grup Referansı 
Kısmi Referans 
Birleştirilmiş Referans 
Referans Öteleme Sembolü 
Yardımcı Referanslar 
Yardımcı Referans Gösterimleri 
Yardımcı Referans Ana Referans İlişkisi 
Geometrik Tolerans Çerçevesi 
GBT Çerçevesi Sembol Ve Tolerans Gösterimi 
Tolerans Bölgeleri 
Referans Sıralaması Ve Gösterimi 
Parça Üzerinde Gbt Çerçevesi Gösterim İlişkileri 
Kompozit Gösterimler 
Çoklu Sembol Gösterimi 
Tekli Sembol Gösterimi 
GBT Tolerans Sembolleri 
Referans Gerekmeyen Semboller 
Şekil Toleransları 
Doğrusallık 
Düzlemsellik 
Dairesellik 
Silindiriklik 
Unsur Durumuna Göre Referans Gerektiren Semboller 
Doğru Profili Toleransı 
Yüzey Profil Toleransı 
Referans Gerektiren Semboller 
Duruş Toleransları 
Açısallık Toleransı 
Diklik Toleransı 
Paralellik Toleransı 
Yalpalama Toleransları 
Salgı Toleransı 
Toplam Salgı 
Yer Toleransları 
Simetriklik Toleransı 
Eşmerkezlilik Toleransı 
Konum Toleransı 
Konum Toleransı 
Kompozit Konum Toleransı 
Tek Konum Sembolü ile gösterim 
Çift Konum Sembolü ile gösterim 
Konum-Diklik Kompozit Toleransı 
Konumsal Hizalama 
Konum-Profil Toleransı 
Konum Ve Koordinat Ölçülendirilmesi Ve Uygulaması 
Konum Tolerans Değerinin Belirlenmesi 
Boşluklu Bağlantıda Konum Toleransı 
Saplamalı Bağlantıda Konum Toleransı 
Dairesel Olmayan Parçalarda Konum toleransı 
Parça Kenarı Konum Toleransı 
Parça kenarı Profil ve Konum toleransı 
Simetrik Parça Konum Toleransı Uygulaması 
Eş Eksenlilik Konum Toleransı Uygulaması 
Boşluklu Bağlantı Konum Uygulaması 
Rijit olmayan parçaların toleranslandırılması 
İz düşüm tolernslandırması 
Konik parçaların toleranslandırılması 
Uygulamalar 
3D GBT 
2D GBT 
Gbt Ölçme Yöntemleri 
Tablolar 
ISO2768 tabloları 
Standart Matkap ve Rayba Ölçüleri 
Çevrim Cetvelleri 
Koordinat ölçülendirmesinden Konum Toleransı belirleme 
Standartlar Arası Farklar 
Türkçe-İngilizce Sözlük 
Kaynakça

Kimler Katılabilir

Bu eğitime, özellikle mekanik parça ve komponent üretimi, montajı yapan, yedek parça üreten işletmelerde çalışan, yapısal ve mekanik tasarım mühendislerinin, teknik ressam ve konstrüktörlerin, kalıp-aparat-mastar tasarım ve imalatçılarının, CNC işleme merkezlerinde çalışan programcı ve operatörlerin, muayene ve ölçüm yapan kalite elemanlarının, teknik Satın alma yapan personelin katılması yararlı görülmektedir. Katılımcıların temel teknik resim bilgilerine sahip olmaları bu eğitimin yararlı olması için ön koşuldur.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 800 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti; 1140 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 1140 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 1350 TL (KDV %18 DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

*TMMOB Üyeleri için belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir. Fatura talep edilmesi durumunda eğitim ücreti +%18 KDV ödenmesi gerekmektedir.