Mekanik Tesisatta Titreşim Ve Sismik Koruma Eğitimi Sanal Sınıf 1 Ekim 2022 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
13 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim Zoom katılım bağlantısı, kayıt yaptırdığınız mail adresinize, eğitim tarihinden 1 gün önce gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.


Eğitim Adı:  Mekanik Tesisatta Titreşim ve Sismik Koruma Eğitimi (Çevrimiçi Eğitim)


Eğitimin Amacı:   

Binalarda mekanik tesisat ekipmanlarının ve sistemlerinin yarattığı titreşim ve gürültü sorunlarının yanı sıra özellikle sismik aktivitelerin binalara yansıması konusunda birçok mühendislik disiplininde gerek mekanik tesisat proje tasarımında, gerekse ekipman ve tesisatın montajı, çalıştırılması ile binaların kullanılması sürecinde açığa çıkan birçok sorunlu uygulama yapılmaktadır. Deprem koruması gereken bina tesisat projelerinde yapısal olmayan taşıyıcı askı, kaide vb. elemanların bina yapısal elemanlarına sabitlenme süreçlerinde yaşanan sıkıntıların, çözülmesine yönelik konuları özel olarak içeren bir eğitim hedeflenmiştir.

 

Mekanik Tesisat alanında da birçok meslektaşımız bu konularda çeşitli uygulamalarla proje tasarım, montaj, devreye alma, işletme kullanım süreci vb. aşamalarda çeşitli standart veya standart olmayan uygulamalar yapmaktadır.

Çeşitli uluslararası kabul görmüş literatüre dayandırılan bu uygulamalarda, mekanik tesisatlar için standart uygulamaların ulusal temelde standartlar kapsamında detaylı ele alınması açısından bu eğitim programına ihtiyaç duyulmuştur. Özellikle deprem standartlarına uygun olmayan yapı stoklarının yenilenmesi veya güçlendirme kapsamında yapılacak tadilatlara yönelik olarak farklı nitelikteki binalar için önümüzdeki süreçte ihtiyacımız olan temel bilgi ve standartların eğitim programı dâhilinde detayları ile aktarılması hedeflenmiştir.

Mekanik tesisatta, tesisat ekipmanları, tasarım proje ve hesap kuralları ve ekipmanların titreşim davranışları ile başlayacak eğitim;

depremde korunması gereken yapısal taşıyıcı olmayan mekanik tesisat elemanları, temel davranış özellikleri, tesisatlara bağlantıları ve boyutlarını içeren ekipmanların askı ve taşıyıcı sistem özellikleri ile devam edecektir. Makine ve mekanik yapıların titreşim modelleri, titreşim analizleri, titreşim yalıtımı ve titreşim yalıtıcı tasarım ilkeleri, titreşim başlığı altında incelenecek önemli konulardır. Ayrıca, temel akustik bilgilerinin verileceği bu eğitimde, gürültünün değerlendirilmesinde kullanılan çeşitli göstergeler ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Eğitim aşağıdaki konuları içerecektir:

 

· Mekanik tesisat ekipmanlarının temel özellikleri ve davranışları

 

·     Temel sismoloji ve 2018 yönetmeliği kapsamında terminoloji

 

·     Deprem ve yarattığı hasarların örneklerle anlatımı

 

·     Depreme dayanıklı bina tasarımı ve binaların niteliklerine yönelik temel bilgiler

 

·     Temel titreşim bilgisi, titreşim analizi için modelleme, titreşim analizi ve titreşim kontrolü

 

·     Titreşim yalıtımı (kuvvet ve hareket yalıtımı) ve yalıtıcı tasarımı

 

·     Yapıları etkileyen titreşim kaynakları, titreşim sınır değerleri, ilgili mevzuat ve uygulanması

 

·     Temel akustik bilgisi, frekans analizi ve oktav bantları

 

·     Düzey kavramı ve desibellerle işlem

 

·     Gürültü düzeyi ve gürültünün değerlendirilmesinde kullanılan göstergeler

 

·     Yapısal olmayan elemanların deprem kuvvetlerine karşı tasarımı;

 

1)  Genel Kurallar,

  

2)  Geçmiş depremlerde yapısal olmayan eleman hasarları,

 

3)   Eşdeğer deprem yükleri,

 

 

4)   Sismik sınırlandırıcılar,

 

5)   Mekanik tesisat hatlarının deprem yükü altında davranışı ve korunması

 

6)    Mekanik ekipmanların deprem yükü altında davranışı ve korunması,

 

·     Diğer konular;

 

1)      Teknik şartname ve kabul şartnamesi hazırlanması,

 

ü  Devreye alma,

 

ü  Çalıştırma ve kabul işlemleri,

 

2)      Test ayar dengeleme (TAD),

 

3)      Belgelendirme, iletişim ve doğrulama (BİD),

 

4)      Sahada örnek bir proje ziyareti. (Yüz yüze eğitim sırasında uygulanılacaktır)


Eğitimin Kazanımları: 

·     Deprem yönetmeliği çerçevesinde yapısal taşıyıcı temel terim ve kavramların yapısal olmayan taşıyıcı elemanları ile etkileşimi

·      Tesisat ekipmanlarının temel davranışlarının uluslararası titreşim ve gürültü izolasyonu için yapılması gerekenlerin anlaşılması

·      Sismik konularda çeşitli uluslararası en yeni standartlara göre yapısal olmayan taşıyıcı elemanların sismik korunma hesap ve detayları

·      Olması gereken koruma elemanlarının seçim ve teknik şartnamelerinin oluşturulması

·      Satın alma sürecinde teknik şartnameler ile farklı ürünlerin kıyaslanması, karşılaştırılması ve seçimi

·      Titreşim yalıtıcı hesabı ve uygun yalıtıcı seçimi

·      Titreşim yalıtımı ve deprem koruması yapılan sistemlerin montaj ve devreye alma sürecinde yapılması gereken norm ve formlar temel kontrol yaklaşımı

·      İşletme sürecinde yapılması gereken periyodik kontrol ve bakım ayar düzeltme faaliyetleri

 

Eğitim Tarih ve Saatleri: 

1-2 Ekim 2022 Cumartesi-Pazar Saat: 10.00-16.00 (Günde 6 Saat Toplam 12 Saat)

4-5 Ekim 2022 Salı-Çarşamba Saat: 19.00-22.00 (Günde 3 Saat Toplam 6 Saat)

8-9 Ekim 2022 Cumartesi-Pazar Saat: 10.00-16.00 (Günde 6 Saat Toplam 12 Saat)

11-12 Ekim 2022 Salı-Çarşamba Saat: 19.00-22.00 (Günde 3 Saat Toplam 6 Saat)

15-16 Ekim 2022 Cumartesi-Pazar Saat: 10.00-16.00 (Günde 6 Saat Toplam 12 Saat)

(Çevrimiçi Toplamda 48 Saat Olarak Yapılacaktır.)


Eğitmenler: Aytekin ÇAKIR
Cenan MERTOL
Fuat TOPGÜL
Günay DÜRMÜŞ
H. Nevzat ÖZGÜVEN
J. Cenk MÜBAREK
Serdar UZGUR


Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara ve eğitimin sonunda yapılacak olan sınavda en az 70 ve üzeri not alarak  başarılı olanlara "Eğitim Başarı Sertifikası" düzenlenecektir.

Eğitimin tamamını katılanlara ve eğitiminde sonunda yapılacak olan sınavda 70' in altında not alarak  başarısız olanlara "Eğitim Katılım Sertifikası" düzenlenecektir.


*Eğitimin sonunda yapılacak olan sınav online olarak yapılacaktır.Eğitim İçeriği

1.   GENEL BİLGİLER VE STANDARTLAR ( Serdar UZGUR- 3 saat)

2.   DEPREMDE KORUNMASI GEREKEN YAPISAL TAŞIYICI OLMAYAN MEKANİK TESİSAT ELEMANLARI, TEMEL ÖZELLİKLERİ, BAĞLANTILARI VE BOYUTLARI ( Aytekin ÇAKIR- 4 saat)

3. SİSMOLOJİ ( Cenan MERTOL- 0,5 saat)

4.  DEPREM YER HAREKETİ ( Cenan MERTOL- 0,5 saat)

5.   BİNALARDAKİ DEPREM HASARLARI ( Cenan MERTOL- 1 saat)

6. DEPREME DAYANIKLI TASARIM ( Cenan MERTOL- 2 saat)

7. TİTREŞİM (H. Nevzat ÖZGÜVEN- 10 saat)

8. TEMEL AKUSTİK ( H. Nevzat ÖZGÜVEN- 5 saat)

9.  YAPISAL OLMAYAN ELEMANLARIN DEPREM KUVVETLERİNE KARŞI TASARIMI ( Günay DÜRMÜŞ/ Fuat TOPGÜL/, J. Cenk MÜBAREK - 16 Saat)

10. Genel Şartname, Devreye Alma ve Kabul İşlemleri (Serdar UZGUR-6 Saat)


Kimler Katılabilir

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme eğitimine katılmış olan Makina Mühendisleri,

Mekanik tesisat sektöründe çalışan mühendisler,

Bu konuda kendini geliştirmek isteyenler ve ilgi duyanlar katılabilirler.


Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 4000 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti; 5700 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 5700 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 6700 TL (%18 KDV DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

*TMMOB Üyeleri için belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir. Fatura talep edilmesi durumunda eğitim ücreti +%18 KDV ödenmesi gerekmektedir.