İş Sağliği Ve İş Güvenli̇ği̇ Bi̇lgi̇lendi̇rme Programi Sanal Sınıf 14 Ocak 2023 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
0 / 15
Eğitim Hakkında

Genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir. İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

  • İş Sağlığı ve Güvenliği tanımı
  • Yasal Mevzuat ve İçerik (İş yasası, tüzük ve yönetmelikler)
  • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet, İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları
  • Kaza Nedenlerinin Analizi
  • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar
  • Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
  • Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları.