Biyokütleden Enerji Üretimi Temel Eğitimi Sanal Sınıf 4 Kasım 2023 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
1 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 6 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı , kayıt yaptırdığınız mail adresinize, eğitim tarihinden 1 gün önce gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir. 

Eğitim Adı:  Biyokütleden Enerji Üretimi Temel Eğitimi

Eğitimin Hedefi:   6446 No.lu Elektrik Piyasası Kanunu ve 5346 No.lu Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında Biyokütle’ye dayalı enerji üretim faaliyeti için yapılacak projelerin uluslararası standart ve ilgili yerel mevzuatlara uygun yapılabilmesi ve sektör çalışanlarının bu konuda bilgilendirilmesi ve/veya yetkilendirilmesi amaçlanmıştır.

Eğitimin Kazanımları:   

Tarih: 04-05-11 Kasım 2023 (3 Gün)

Eğitim Saatleri: 

04-05-11 Kasım 2023 tarihlerinde 10.00-16.00  (6 Saat) saatleri arasında yapılacaktır.

(Online Eğitim Günde  6 Saat, Toplamda 18 Saat Olarak Yapılacaktır.)


Eğitmen: Dr. Mustafa Tolay, Cemil Koyunoğlu, A. Saim Paker

Belgelendirme: Derslerin  % 90’ına katılım gösterenler,  program sonunda yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar; “Biyokütleden Enerji üretimi  Eğitimi Başarı Sertifikası”  almaya hak kazanır.  

Derslerin  % 90’ına katılım göstererek; program sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlara  “Biyokütleden Enerji üretimi Eğitimi Katılım Belgesi” verilir.

*Eğitimin sonunda yapılacak olan sınav online yapılmaktadır.

*MMO İstanbul Şube eğitimlerde, eğitmen bilgisi ve tarihlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Eğitim İçeriği

·         TMMOB, MMO, MİEM yasa ve yönetmelikleri

·         Tanımlar

·         İklim değişikliği

·         Dünya’da ve Türkiye’de Biyokütle  potansiyeli

·         Biyokütle Çevrim Teknolojileri (Yakma,Gazlaştırma,Sıvılaştırma)

·        Biyoyakıtlar(Biyodizel,Biyoetanol,Biyogaz)

·         Biyogaz üretimi için Tesis Teknolojisi

·         Biyogaz tesisi projelendirme

·         Saha  özellikleri

·         Tesis düzeni

·         Biyogaz tesislerinin işletilmesi

·         Biyogazın hazırlanması ve Değerlendirme Olanakları

·         Çevresel etki, Sosyal ve yasal yönler

·         Mevzuat ve Enerji Piyasası Bilgisi

·         Standartlar

·         İşletme Bakım Analizi

·         Enerji Üretim Tahmini

·         Ekonomik Analiz

·         Örnek Çalışmalar

·         Biyokütle yatırımları konusundaki tartışmalar , İş güvenliği

Kimler Katılabilir

TMMOB Üyeleri ve en az lisans mezunları (Mühendisler İçin TMMOB Üyelik Şartı Aranmaktadır) (Mühendis Olmayanlar

Gerekli Evraklar: 

1) Üye ödenti borcu olmadığına dair bağlı bulunduğu odasından alınacak belge (TMMOB Üyeleri İçin)

2) Başvuru formu -Tarafımıza iletilecektir.

3) 1 adet fotoğraf (MMO üyesi olmayan katılımcılar için) 

4) Nüfus cüzdanı fotokopisi (MMO üyesi olmayan katılımcılar için).

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 2.000 TL

MMO Üyeleri için eğitim ücreti; 2.800 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 2.800 TL  

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 3.300 TL  

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

*TMMOB Üyeleri için belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir. Fatura talep edilmesi durumunda eğitim ücreti +%18 KDV ödenmesi gerekmektedir.