Çevre Yönetim Sistemi Sertifika Programı Sanal Sınıf 2 Eylül 2023 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
9 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı , kayıt yaptırdığınız mail adresinize, eğitim tarihinden 1 gün önce gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı:  Çevre Yönetim Sistemi Sertifika Programı (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitimin Hedefi:  Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kalite yönetim sistemi belgelendirilmesinde referans alınan ISO (Uluslararası Standardizasyon Örgütü) 14001 Yönetim Sistemleri Standardının kurulmasında, işletilmesinde ve kurum içi denetlenmesinde görev alan ve alacak çalışanların bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması amacı ile düzenlenmektedir

Eğitimin Kazanımları:  

Tarih: 02-03-09-10 Eylül 2023 (4 Gün)

Eğitim Saatleri: 02-03-09-10 Eylül 2023 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır. 

(Çevrimiçi Günde 6 Saat, Toplamda 24 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Yahya Kemal KÖSALI (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/yahyakemal/ )

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara ve eğitimin sonunda yapılacak olan sınavda en az 70 ve üzeri not alarak  başarılı olanlara "Eğitim Başarı Sertifikası" düzenlenecektir.

Eğitimin tamamını katılanlara ve eğitiminde sonunda yapılacak olan sınavda 70' in altında not alarak  başarısız olanlara "Eğitim Katılım Sertifikası" düzenlenecektir.

*Eğitimin sonunda yapılacak olan sınav online olarak yapılacaktır.

*Eğitim başlama tarihinden 48 saat önce yapılan katılım iptallerinde ücret iadesi yapılamamaktadır.

Eğitim İçeriği

Bölüm I. Yönetim Sistemi Standartlarında Gelişmeler

            Uluslararası Standardizasyon Örgütü  (ISO) Kalite Standartları Serisi ve Gelişimi

            Yüksek Seviye Yapı (YSY) ile ilgili bilgi sahibi olmak (Annex SL Kılavuzu - Ek2, Yüksek Seviye Yapı (Ortak Yapı)

            YSY’ nın diğer yönetim sistemi standartları ile birlikte nasıl kullanılabileceği

            Ortak bazı terimler ve tarifler

            Değişen Terminoloji

Bölüm II. ISO 14001:2015 Standardı

            Standarda Giriş-Amacı- Yasal ve diğer şartlar-Sistem Başarı Faktörleri

            PUKÖ – Proses yaklaşımı

            Kapsam

            Terimler ve tanımlar

            Kuruluşun Bağlamı

            Planlama

            Destek

            Operasyon

            Performans Değerlendirme

            Yönetim gözden geçirmesi

            İyileştirme

Bölüm III. Temel Çevre Temel Mevzuatı; Çevre Etki Boyutları Değerlendirmesi, Atık Yönetimi Modülü

            Bölüm I. Temel Çevre Mevzuatı

            Bölüm2. Atık Yönetimi

o            Atık Nedir?  Genel Atıklar - Atık yönetimi yönetmeliği

o            Tehlikeli Atık Nedir? -Tehlikeli Atıklar - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

o            Entegre Atık Yönetimi ve Atık Yönetim Piramidi

o            Endüstriyel atık yönetim planı Nedir?

o            Atık beyanı

o            Yetkili/Sorumlu Atanması

o            Atığın Tanımlanması

o            Atığı Kaynağında Ayrı Toplama

o            Personel Çevre Eğitimi

o            Geçici Atık Depolama Sahası Kurulması

o            Atık Ön İşlem

o            Atıkların Bertaraf/Geri Kazanıma Gönderilmesi:

o            Kayıtların Tutulması

            Bölüm 3. Çevre Boyutu Belirleme ve Çevre Etki Değerlendirme

o            Çevre Boyut Etki Analizi Nedir?

o            Çevre boyut Analizi Prosedürü nedir?

o            Çevre Boyutları nelerdir?

o            İşletme Faaliyetleri ve süreçlerine göre Farklı Süreçlerin Çevre Boyutları

o            Rutin/Rutin Olmayan ve Acil Durumlardaki Çevre Boyutları

o            Çevre Boyut Etki Analiz Yöntemleri

Bölüm IV. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Modülü

            Bölüm 1. Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001

            Bölüm.2.Yönetim Sistemlerinin Tetkiki İçin Kılavuz ISO 19011

            Bölüm 3 Tetkik için hazırlık

            Bölüm 4. Tetkikin Gerçekleştirilmesi

            Bölüm 5: Tetkikin raporlanması

•            Bölüm 6: Takip tetkiki


Kimler Katılabilir

Çevre mühendisleri

Çevre görevlileri

Yönetim sistemleri uzmanları

Yönetim sistemleri konusunda kendisini geliştirmek isteyenler

Yöneticiler ve Sürdürülebilirlik uzmanları

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 1.200 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti; 1.600 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 1.600 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 2.000 TL (%18 KDV DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

*TMMOB Üyeleri için belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir. Fatura talep edilmesi durumunda eğitim ücreti +%18 KDV ödenmesi gerekmektedir.