Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi Sanal Sınıf 18 Şubat 2023 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
4 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 4 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı , kayıt yaptırdığınız mail adresinize, eğitim tarihinden 1 gün önce gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı: Finansçı Olmayanlar İçin Finans Yönetimi (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitim Hedefi:  Finans eğitimi almamış fakat finans ile ilgili konularda doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan yönetici ve çalışanların, temel finans konularında bilgilendirilmesi.  İş hayatında hemen hemen her bölüm sorumlusu veya üst düzey yönetici finansal verilerle karşılaşır, eğitimin bir diğer amacı da katılımcıların finansçılarla ortak bir dil kullanımının sağlanması hedeflenmektedir.

Eğitimin Kazanımları: Temel finans konularında bilgi sahibi olunmasının sağlanmasıdır.

Tarih: 18-19 Şubat 2023 (2 Gün)

Eğitim Saatleri: 18-19 Şubat 2023 tarihlerinde 10.00-14.30 saatleri arasında yapılacaktır.

(Çevrimiçi Eğitim Günde 4,5 saat, Toplamda 9 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Yaman Ömer ERZURUMLU (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/yaman-%C3%B6mer-erzurumlu-a7a11633/)

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara "Seminer Katılım Belgesi" düzenlenecektir.

Eğitim İçeriği

·         KONUŞAN İŞLETMELER

o        Finansal Tablolar

o        Temel Tablolar: Bilanço-Gelir Tablosu ve Aralarındaki İlişki

o        Ek Finansal Tablolar: Fon Akım, Nakit Akım ve Diğer Finansal Tablolar

o        Finansal Analiz ve Denetim

o        Finansal Analiz, Ne için, Nasıl?

o        Yatay Analiz, Dikey Analiz ve Trend Analizi

o        Oran Analizi

o        Nakit Akım Tablosu ve Fon Akım Tablosu ile Finansal Analiz (Nakit Kontrolü)

o        Örnek Vaka: Motorsan, Bilgisan

·         FİNANS/FİNANSMAN/ FİNANSAL YÖNETİM NEDİR?

o        Organizasyon Yapısı

o        Amaç ve Görevler

o        Fonksiyonlar ve İşleyiş

·         FİNANSAL PLANLAMA ve SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

o        Finansal Planlama Süreci

o        Finansal Planlamada Tahmin Yöntemleri

o        Finansal Planların Uyumlaştırılması ve Kontrol

o        İçsel Büyüme ve Sürdürülebilir Büyüme

·         PARANIN ZAMAN DEĞERİ

o        Temel Finans Matematiği: Faiz hesaplamaları

o        Basit Faiz, Gelecek Değer ve Bileşik Faiz

o        Şimdiki Değer Hesaplamaları, Pratik Hesaplama Teknikleri

o        Anüite Ödemeleri

o        Tahviller ve Enflasyon

o        Reel veya Nominal Nakit Akışları

o        Bankacılık ve İşletmeler için Uygulama Örnekleri

o        Excel Kullanarak Yapılabilecek Finansal Hesaplamalar

·         FİNANSAL PİYASALAR ve FİNANSAL ÜRÜNLER

o        Yatırım Projelerini Değerleme

o        Değerleme Yöntemleri

o        Riskli Yatırımlar ve Getiri Hesaplamaları

·         FİNANSAL PİYASALAR ve FİNANSAL ÜRÜNLER

o        Para Piyasaları

o        Sermaye Piyasaları

o        Menkul Kıymet Borsaları

o        Hisse Senetleri

o        Tahvil ve Bonolar

o        VDMK

o        Repo ve Diğer Finansal ürünler

o        Menkul Kıymetleri Fiyatlandırma ve Değerleme: hazine bonosu, tahvil, repo, yatırım fonları vb.

o        Hisse Senetlerini Değerleme

o        Risk Yönetim Aracı Olarak Finansal Türev Ürünler


Kimler Katılabilir

Küçük ve orta büyüklükte işletme sahip ve ortakları, şirket yöneticileri ve finans ve muhasebe ile ilgilenen bölüm sorumlu ve çalışanları. Seminerde katılımcılara örnek olaylar ve iş hayatındaki canlı olaylara yer verilerek özellikle pratik bakış açısı kazandırılması hedeflenmektedir.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 600 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti;  850 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 850 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 1000 TL (KDV DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.