Uluslararasi Görsel Muayene (Vt) Personeli̇ Sevi̇ye I+Ii Eği̇ti̇mi̇ ADANA ŞUBE 23 Şubat 2023 Perşembe 09:00 Uygulamalı Eğitimler
2 / 10
Eğitim Hakkında

Görsel Muayene Nedir? Çıplak gözle yapılan muayenedir. Bir ürünün yüzeyindeki süreksizlikler, yapısal bozukluklar, yüzey durumu gibi kaliteyi etkileyen parametrelerin optik bir yardımcı (büyüteç gibi) kullanarak veya kullanmaksızın muayene edilmesidir. Görsel Muayene Eğitiminin Amacı Nedir? Eğitimin amacı, katılımcıların tahribatsız muayene yöntemi olan Gözle Muayene yöntemi hakkında teorik bilgiye sahip olmasını sağlamak, gözle muayene uygulamalarını yapabilmesini sağlamak ve yöntemler arasındaki koordinasyon hakkında bilgi vermektir. Eğitim, teorik bilgiler anlatıldıktan sonra pratik uygulamalarla desteklenecektir. Eğitimlerin ve sınavların tamamı TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi- Bursa‘da gerçekleştirilecektir. Eğitimde yapılan uygulamaların tamamı, gerçek hatalar bulunan eğitim parçaları ile gerçekleştirilecek ve teorik bilgilerle pekiştirilecektir. 

Eğitim ve Sınav Tarihleri Eğitim Tarihi : 23 ŞUBAT - 01 MART 2023 Sınav Tarihi  :02 MART 2023 TMMOB Makina Mühendisleri Odası MMO Adana Şube Uygulamalı Eğitim Merkezi   ·         Eğitimimizin birinci bölümü olan Teorik Bölüm 23-24 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olup Çevrimiçi Platform’da yapılacaktır. ·         Eğitimimiz ikinci bölümü olan Uygulama Bölümü 27-28 Şubat -01 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olup MMO Adana Şube Uygulamalı Eğitim Merkezinde yapılacaktır. ·         Sınav 02 Mart 2023 tarihinde gerçekleşecek olup MMO Adana Şube Uygulamalı Eğitim Merkezinde gerçekleşecektir.

Eğitim İçeriği

Görsel Muayene Eğitiminin İçeriği Nedir? Eğitim ISO/TR 25107 teknik kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilecektir. Seviye I ve Seviye II eğitimleri genel olarak aşağıdaki konu dağılımına sahip olacaktır. ·         Gözle Muayeneye Giriş ·         Çalışma Teknikleri ve Cihazlar ·         Gözle Muayenenin Amacı ·         Endeskop ile Muayene ·         Kaynak, Döküm, Dövme Hataları ·         Haddeleme-Ekstrüzyon-Tel ve Çubuk İşleme Hataları ·         Korozyon ve Korozyon Çeşitleri ·         Muayene Raporu ve Talimatı ·         Tahribatsız Muayene Yöntemleri ·         NDT Personelinin Belgelendirilmesi

Kimler Katılabilir

Görsel Muayene Eğitimine Kimler Katılabilir? Üretim, kalite kontrol ve hizmet sektöründe çalışan, dövme, döküm, kaynak, montaj vs. konularında gözle muayeneye ihtiyaç duyan herkes katılabilir. *Verilecek olan belgeler ISO 9712‘ye göre olup, uluslararası geçerliliğe sahip ve akredite olacaktır.

Ödeme Bilgileri

Ücretler Eğitim ücreti (Seviye 1+2) 4600 TL+KDV (Borcu olmayan TMMOB üyelerine 3680 TL+KDV) olup kontenjan 10 kişi ile sınırlıdır.*1 Sınav ücreti (Seviye 2) 1500 TL+KDV‘dir.*2 Belge ücreti 400 TL+KDV‘dir.*3   *1-Seviye 1+2 Eğitimi alınması halinde sınav için sadece Seviye-2 Sınav ücreti ödenecektir. *2-TMMOB‘ne bağlı oda üyeliği olan ve ödenti borcu bulunmayan üyelerimize eğitim ücretleri için %20 indirim uygulanacaktır. Bu indirimin uygulanması için üyeliğin bulunduğu TMMOB‘ne bağlı odadan ilgili yazının/evrağın getirilmesi gerekmektedir. *3-Programımızdan başarılı olan katılımcılar Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (0850 495 0 666) tarafından başvurunuzun ardından sertifikalandırılacaktır. *KOSGEB Desteği için KOSGEB ile görüşmelisiniz .