2. Marmara Bölgesi̇ Maki̇ne İmalat Sanayi̇ Sempozyumu Ve Sergi̇si̇ Makina Hangar – Bilim Dönüşüm ve Girişim Merkezi 21 Aralık 2023 Perşembe 10:00 Kongre-Kurultay-Sempozyum
28 / 500
Etkinlik Hakkında

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak Türkiye' deki makina imalat sanayinin gelişimi, çalışanların temel eğitimleri, finans kaynaklarına erişim, Ar-Ge çalışmaları, etkin enerji kullanımı, Endüstri 4.0 ve dijital üretim, teknoloji transferi ve gelecekteki trendler konularının gündeme alınacağı ve Aralık ayında İstanbul' da düzenlenmesi planlanan 2. MARMARA BÖLGESİ MAKİNE İMALAT SANAYİ SEMPOZYUMU ve SERGİSİ' ne bireysel ve/veya üyelerinizle bildiri ve katılım ile destek vermenizi bilgilerinize sunuyoruz.

SEMPOZYUM BİLDİRİ BAŞLIKLARI

TÜRKİYE’DE MAKİNA İMALAT SANAYİİNİN GENEL DURUMU

a. Türkiye’deki Makina İmalat Sanayiinin Gelişimine Genel Bakış

MAKİNA İMALAT SANAYİ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ

b1. Türkiye’deki Makina İmalat Sanayiinde Yer Seçiminin Önemi

b2. Türkiye’deki Makina İmalat Sanayiinde Çevre Sorunları

b3. Türkiye’deki Makina İmalat Sanayiinde Altyapı Tesisi

MAKİNA İMALAT SANAYİ İÇİN KALİFİYE ELEMAN EĞİTİMİ

c1. Makina İmalat Sanayiinde Temel Eğitim ve Lisans Eğitimi

c2. Makina İmalat Sanayii ve Üniversite İlişkisi

c3. MİS’de Çalışanların Eğitimleri ve Mesleki Sertifikasyon Süreçleri

c4. Makina İmalat Sanayiinde İnsan Kaynaklarının Önemi

c5. Makina İmalat Sanayiinde İstihdam ve İstihdam Sorunları

c6. Makina İmalat Sanayiinde Ücret ve Emek İlişki

MAKİNA İMALAT SANAYİİNDE FİNANS KAYNAKLARI

d1. Makina İmalat Sanayiinde Teşviklerin Rolü ve Önemi

d2. MİS’de Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Önemi

d3. Makina İmalat Sanayiinde Kamu Sektörü ve Planlama

d4. Makina İmalat Sanayiinde Dengeli Kalkınma Politikaları

d5. Makina İmalat Sanayiinde AR-GE Çalışmalar

MAKİNA İMALAT SANAYİİ ÜRETİMDE ENERJİ KULLANIMI

e1. Makina İmalat Sanayiinde Enerji Kaynakları ve Enerji Çeşitliliği

e2. Makina İmalat Sanayiinde Enerjinin Etkin Kullanımı

e3. Makina İmalat Sanayiinde Verimlilik

e4. MİS’de Üretimde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı

MAKİNA İMALAT SANAYİİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ

f1. Makina İmalat Sanayiinde Katmanlı Üretim Teknolojileri

f2. Makina İmalat Sanayiinde Teknolojik Otomasyon Uygulamaları

f3. MİS’de Üretimde Kodlama Tekniği ve Robotların Kullanımı

f4. MİS’de Üretimde Endüstri 4.0 ve Dijital Üretim Teknolojileri

f5. MİS’de Sistem Mühendisliğine Dayalı Üretim Teknolojileri

f6. Makina İmalat Sanayiinde Üretim Planlaması

f7. Makina İmalat Sanayiinde Tasarım, Modelleme ve Simülasyon ,

f8. Makina İmalat Sanayiinde Proje, Kalite ve Yalın Üretim Yöntemleri

f9. Makina İmalat Sanayiinde Veri Madenciliği

f10. Makina İmalat Sanayiinde Dağıtık Üretim ve Bulut Teknolojileri

f11. Makina İmalat Sanayiinde Döngüsel Ekonomi ve Yeşil Üretim

f12. MİS’de Üretimde İleri Malzemelerin İşlenmesi ve Şekillendirilmesi

f13. Makina İmalat Sanayiinde Ölçme ve Kalibrasyon

f14. Makina İmalat Sanayiinde Kalite Kontrol

MAKİNA İMALAT SANAYİİNDE GELECEK TEKNOLOJİLER