Vi. Enerji̇ Veri̇mli̇li̇ği̇ Kongresi̇ (Gebze Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇) KOCAELİ ŞUBE 17 Kasım 2023 Cuma 10:00 Kongre-Kurultay-Sempozyum
2 / 300
Etkinlik Hakkında

Kongre Web Sayfamız:

https://enerjiverimliligikongresi.org/

Tarih: 17-18 Kasım 2023  

AMAÇ KAPSAM

Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir insan hakkıdır. Enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması, temel enerji politikası olmalıdır. Enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve satışına kadar sürecin tüm aşamalarında çevreye, iklime ve doğaya olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmeli ve toplum yararı gözetilmelidir. 2007 yılından günümüze kadar gerçekleşen 5 adet Enerji Verimliliği Kongresi’nde de belirtildiği üzere, bugün dünyamız enerji savaşlarına sahne olmaktadır. Enerji savaşı; Ortadoğu, Rusya Federasyonu ve Balkanların çevrelediği ülkemizin bulunduğu coğrafyada, enerji savaşlarının doğrudan ve dolaylı sonuçları en sıcak haliyle hissedilmekte, bu sürecin yansıması olan ekonomik krizin yıkıcı etkileri ülkemizi ve yurttaşlarımızı fazlasıyla olumsuz yönde etkilemektedir. Enerji verimliliği ise her ülkenin elindeki en önemli enerji kaynağıdır ve toplum yararına  enerji politikalarının gerçekleştirilmesinde, en etkin, ucuz maliyetli ve hızlı sonuç verecek yöntemdir. Bütün dünyada enerji verimliliği; ekonomik büyümenin  sağlanması, enerji arz güvenliğinin temini, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin azaltılması gibi bir dizi politika hedefine ulaşmak için önemli bir seçenek olarak değerlendirilmekte ve sağlayabileceği ekonomik ve çevresel faydalar giderek daha açık bir şekilde görülmektedir.

Ayrıca, enerji verimliliği için yapılan yatırımlar, ülkelerin ekonomisine gayri safi milli hasıla artışı ile istihdam artışı sağlamakta ve dış ticaret açığını azaltarak doğrudan veya dolaylı birçok katkı sağlamaktadır. Ülkemizde enerji verimliliğine yönelik yürütülebilecek çalışmalara ilişkin potansiyelin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu amaçla; Enerji ve Tabii Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, (2017-2023) kapsamında bina ve hizmet, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım sektörleri ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılmasını hedefleyen ve  2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP (Milyon Ton Eşdeğer Petrol) tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 Milyar ABD Doları yatırım yapılmasını  öngören “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ” nı için hedeflenen sürenin sonuna gelinmesi ile birlikte sonuçlarını değerlendiriyor olacağız. Enerji verimliliğini arttırmayı hedefleyen politika  ve uygulamaların  söylemde kalmayıp, eyleme dönüştürülmesi  ve yenilenebilir enerji kaynaklarının topluma, çevreye, insana, doğaya saygılı, ekolojik bir yaklaşımla kullanımında artış sağlanması ile ülkemizde birincil enerji tüketiminin azaltılması, fosil yakıtların paylarının  düşürülmesi; ülke ekonomisinin  gelişimine büyük katkı sağlayacak ve enerjide dışa bağımlılığı aynı oranda azaltacaktır.

Odamız, Kocaeli Kongre Merkezi’nde Üretimden Tüketime Enerji Verimliliği ana teması çerçevesinde gerçekleştireceği VI. Enerji Verimliliği Kongresi’nde, Ülkemizin dört bir yanındaki sektörle ilgili akademisyenleri, uzmanları, kamu ve özel sektör yetkililerini, meslek kuruluşlarını,  sektörde ürün ve hizmet üreten firmaları, işletmeleri  ve çalışanlarını, meslektaş adayı öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayarak, enerji verimliliği bilinci ve faaliyetlerinin geliştirilmesi için  önemli bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Etkinlik İçeriği

KONGRE BİLDİRİ KONULARI

1.Enerji Sistemlerinde Verimlilik
2.Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
3.Binalarda Enerji Verimliliği
4.Sanayide Enerji Verimliliği
5.Ulaşım Sektöründe Enerji Tüketiminin Ekonomi Politiği
6.Enerji Yönetimi ve ISO 50001
7.İşletmelerde Enerji Güvenilirliği / Kapasite Kullanımı
8.Enerji Verimliliğinde Otomasyon ve Yazılımlar
9.Enerji Verimliliği Ve Dijital Dönüşüm
10.Enerji Verimliliği Eğitimlerinin Mevcut Durumu ve Geleceği
11.Enerji Verimliliği Politikalarının Değerlendirilmesi, Eksiklikleri, Yapılması Gereken Değişiklikler
12.İklim Krizi ile Mücadelede Enerji Verimliği 
13.Pandemi Dönemlerinin Üretim ve Enerji Verimliliğine Etkileri   

Kimler Katılabilir

KONGRE TAKVİMİ


Kongrede ele alınması öngörülen konularda bildiri sunmak isteyen katılımcılar için bildirilere ait son tarihler aşağıda belirtilmiştir.


Bildiri sunumu için ücret talep edilmemektedir.

Bildiri Özetlerini Son Gönderme Tarihi 

1 Eylül 2023

Özet Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

8 Eylül 2023

 Bildiri  Tam Metin Son Gönderme Tarihi 

22 Eylül 2023

 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

29 Eylül 2023Ödeme Bilgileri

Delege Ücreti


TMMOB Üyesi  : 1750._TL/Kişi

TMMOB Üyesi Olmayan  : 2000._TL/Kişi

Öğrenci / İzleyici  : Ücretsiz


Not: Bir kuruluştan 3 ve daha fazla kişi katılması durumunda delege ücretinden %20 indirim uygulanır.

Delegeler;

Delegeler Ücretsiz İzleyicilerden farklı olarak

Kongre Çantası, Kongre Bildirilerinin yer aldığı USB, Öğle  Yemekleri ve  Gala Yemeği’ne katılım hakkına sahiptir.
Bildiri sunanların kongreye katılımı ücretsiz olup, tüm delege haklarından faydalanacaklardır.