13. Kaynak Teknoloji̇si̇ Ulusal Kongre Ve Sergi̇si̇ ANKARA ŞUBE 17 Kasım 2023 Cuma 09:30 Kongre-Kurultay-Sempozyum
306 / 1000
Etkinlik Hakkında

Kaynaklı imalat, endüstride oldukça yoğun kullanılan bir birleştirme yöntemidir. Birçok üretim metodu ile birlikte kullanılmakta olup, birçok değişkeni içinde barındırmaktadır. Bununla birlikte teknolojik gelişimlere açık ve sürekli araştırma çalışmaları yapılan bir konudur.

Kaynaklı imalat kapsamında üretim teknolojileri önemli bir yere sahiptir. Çalışmaların odağında sanayi bulunsa da özellikle üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalar akademik anlamda üretimi desteklemektedir. Son dönemde kullanımı artan robotik uygulamalar, verimli kaynak yöntemleri, sahada ve atölyede mekanize kaynak uygulamaları ve hata oranını azaltıcı önlemler, verim arttırmada etkili uygulamaların başında gelmektedir. İş planlaması için, teknoloji ve iletişimin geliştiği ve giderek önem kazandığı bu dönemde, Endüstri 4.0 uygulamalarının devreye alınması, insan etkisinin/müdahalesinin asgariye indirilerek kendi içinde uyumlu bir hat tasarımı ele alınması, uygulanması gerekli yaklaşımlar arasındadır.  

Yaşanan teknolojik gelişmelere paralel olarak kalite sistem ihtiyacı, personel eğitimi ve firmaların denetimi de önem kazanmaktadır. Hem uygulama hem de kontrol personelinin bilgi seviyesinin arttırılması neticesinde, ürün kalitesinin arttırılması ve uygulanan kontrolleri "son ürünün kontrolü" kapsamından kurtarıp, "proses kontrolü" ve her aşamada gerekli şartların sağlanması seviyesine getirmek mümkün olabilmektedir. Sürecin uygun bir şekilde yönetilmesi için uluslararası normların takibi ve değerlendirilmesi gerekliliği açıktır. Bu kapsamda tahribatlı ve tahribatsız muayene uygulamaları önemli bir yere sahiptir. Özellikle ihracat ayağında firmaların kalite sistemlerini geliştirerek yapmış olduğu imalatlar sürecin yürütülmesinde önemli bir yere sahiptir.  

Sektörel anlamda üzerinde çalışılan önemli konular arasında ‘’yaşanan iş kazaları ve bunların nedenleri’’ yer almaktadır. Ülkenin önemli sorunlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusu, bu sektörde de üzerinde durulması ve düşünülmesi gereken önemli bir konudur. Birçok tehlikenin ve riskin olduğu sektörde, özel araştırmaların yapılarak durumun değerlendirilmesi, iş kazalarının önüne geçilmesi için önemli adımlardan birisidir.

Türkiye’de kaynaklı imalat alanında, sektörün tamamını kapsayan bir organizasyon yapısının ihtiyacı her geçen gün artmakta, ticari faaliyetten uzak, bağımsız ve tarafsız bir kurum tarafından çalışmaların yürütülmesi kritik öneme sahip olmaktadır. Böylelikle yapılan çalışmaların, edinilen tecrübelerin ve kaynaklı imalat alanındaki teknolojik gelişmelerin kamusal ve toplumsal anlamda paylaşılmasının önü açılacaktır.  

MMO, Kaynak Teknolojisi Kongreleri aracılığı ile bilgiyi üreten ve bu bilgiye ihtiyaç duyan, kullanan ve geliştirilmesine yardımcı olan paydaşların aynı platformda buluşmasını amaçlayarak alanda yürütülen faaliyetlerde düzenleyici yönlendirici konumunu güçlendirme ve çalışmalarını konunun tarafları ile paylaşma amacındadır.

Bu kapsamda ‘’13. Kaynak Teknolojisi Ulusal Kongre Ve Sergisi’’ 17-18 Kasım 2023’te düzenlenecektir.

Etkinlik İçeriği

•Kaynaklı İmalat Teknolojilerinde Araştırmalar ve Gelişmeler

•Kaynak Teknolojilerinde Tasarım ve Uygulama Örnekleri, Sektörel Çalışmalar

•Kaynaklı İmalatta Seri Üretim Uygulamaları

•Malzeme Seçimi ve Uygulamaları

•Kaynaklı İmalatta Dijitalleşme, Endüstri 4.0 Uygulamaları ve İzlenebilirlik

•Kaynaklı İmalatta Enerji Yönetimi ve Maliyetler

•Alternatif Birleştirme Yöntemleri

•Yüzey Kaplama ve Kesme Teknolojileri

•Eklemeli İmalat Teknolojileri

•Kalite Yönetimi ve Üretimde Sağlanan Faydalar

•Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene Uygulamaları

•Kaynak teknolojisi uygulamalarında teknoloji kullanımı, seviyesi, özgün çözümler için mühendislik gücümüzün yeterliliği

•Yükseköğrenim ve Örgün eğitimde kaynak teknolojisi eğitimi

•Türkiye’deki kaynak teknolojisi alanındaki eğitimlerin niteliği, belgelendirme süreçleri ve sahada çalışan personellerin geliştirme eğitimleri

•Kaynak teknolojisi uygulamalarında kaynak ekipman / teçhizatları ve sarf malzemelerinin yeri Türkiye sanayisinin bu alandaki yetkinlikleri

•Kaynaklı İmalatta İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı

•Kaynaklı İmalatta Türkiye ve Örgütlenme Faaliyetleri

•MMO’nun alandaki yeri, süreç boyunca çalışmaları, katkı ve katılımları


Kimler Katılabilir

Konuya ilgi duyan herkes katılabilir

Kongre hakkında detaylı bilgi almak için: https://www.kaynakkongresi.org/

Ödeme Bilgileri

İZLEYİCİ VE DİNLEYİCİ OLARAK KATILIMLAR ÜCRETSİZDİR.

DELEGE OLARAK KATILMAK İÇİN ÜCRETLER :

TMMOB ÜYESİ                                              : 700 TL

TMMOB ÜYESİ OLMAYAN                          : 1000 TL

DELEGE KATILIM BEDELİNE DAHİL HİZMETLER:

• Kongre Delege Katılım Belgesi

• Kongre Çantası

• Bildiriler Kitabı Yüklü Flash Bellek

• Yaka Kartı

• İkramlar (Öğle yemeği , çay kahve molaları vb.)

Delege olarak katılmak için: kaynakkongresi@mmo.org.tr adresine mail atabilirsiniz.