Trakya'da Sanayi̇leşme Ve Çevre Sempozyumu V EDİRNE BELEDİYESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 9 Kasım 2023 Perşembe 09:30 Kongre-Kurultay-Sempozyum
5 / 400
Etkinlik Hakkında

Bugüne dek; 3 – 6 Ocak 1996’da Çorlu’da, 6 – 8 Kasım 1997’de Kırklareli’nde, 11 – 13 Kasım 1999’da Edirne’de ve 14 – 15 Ekim 2005’de Edirne‘de olmak üzere dört defa Trakya’nın Bugünü ve Geleceği için Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu yapılmıştır.

Bu sempozyumların beşincisi 9 – 10 – 11 Kasım 2023 tarihlerinde Edirne’de düzenlenecektir.

Sempozyum sürecinde 30 Eylül 2023’de Kırklareli’nde, 14 Ekim 2023’de Kapaklı'da ve 21 Ekim 2023 tarihinde Lüleburgaz'da Sempoyuma Doğru başlığı altında üç etkinlik düzenlenmiştir.

AMAÇ:

Geçen 18 yıl içerisinde bölgede yaşanan gelişmeleri analiz etmek, sorunları ve çözüm önerilerini saptamak ve tartışmak, sürece olumlu yönde müdahale edebilecek tüm merkezi, gönüllü / mesleki / yerel kuruluş ve kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmektir.

Etkinlik İçeriği

Beşinci sempozyumun kapsamı, ilk dört Sempozyum ile aynı tutulmuştur.

“Trakya’da yaşanmaya başlayan

1) Çarpık sanayileşmeyi,

2) Tarımsal alanların tahribini,

3) Çarpık kentleşmeyi,

4) Nüfus artışını ve göçünü,

5) Çevrenin kirletilmesini konu edinir.

Fakat yaşanan sempozyumlar süreci kapsamı daha da genişletmiş ve tüm sektörleri, kentleri ve kentlerin sorunlarını, gelişme eğilimlerini kapsar duruma getirmiştir.

Sempozyumların da katkısı ile Trakya’da – en azından kağıt üzerinde - planlı bir koruma / kalkınma sürecine girilmiştir. Gerçekten, sempozyumlarda çıkan eğilimlerin en fazla damga vurduğu ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI Protokolu1999’da III. Sempozyumun açılışında Çevre Bakanlığı ile Trakya Üniversitesi arasında imzalanmıştır.  Bu plan daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metropolitan Planlama Merkezi tarafından revize, aslında iptal edilmiş ve REVİZE ERGENE HAVZASI ÇEVRE DÜZENİ PLANI adıyla yürürlüğe girmiştir.

1/25000 ölçekli planlar Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Belediyeleri ve Meclisleri tarafından onaylanmıştır. Her iki plan da birçok itirazı ve mahkeme sürecini yaşamıştır. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2010 – 2013 TR21 Trakya Bölge Planı ve 2014 – 2023 TR21 Trakya Bölge Planı hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Yaşanan süreçte Tekirdağ, Büyükşehir'e dönüşmüştür.

Yaşanan Pandemi tüm toplumsal yaşamı etkilemiştir.

Rusya – Ukrayna savaşı, tarımın önemini daha belirgin hale getirmiştir.

Edirne ve Kırklareli illerinde, ekonomik krizin derinleşmesine bağlı olarak, günlük sınır ticareti önemli bir hacme ulaşmıştır.

Ve 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan, 11 ili ve 15 milyon nüfusu vuran depremler ülke içinde göç eğilimini daha da güçlenmiştir.

Bu depremin tetiklediği “İstanbul Depremi” tartışmaları; Trakya’ya hem sanayinin hem de nüfusun göçünün artışı eğilimini daha da güçlendirmiştir.

Trakya’nın yaşadığı çevresel sorunlara ek olarak, küresel ısınma ve kuraklık organik yaşamı tehdit eden bir gelişme olarak daha da belirginleşmiştir.

Beşinci sempozyum, ek olarak bu konuları da kapsamına almıştır.

Sempozyumda, 2023’te Cumhuriyetin 100. Yılı dolması nedeniyle Trakya’nın sosyo – ekonomik, kültürel, tarihsel birikimini ve önemini konu alan oturumlara da yer verilecektir.

Kimler Katılabilir

Konuya ilgi duyan herkes katılabilir.

Ödeme Bilgileri

İZLEYİCİ VE DİNLEYİCİ OLARAK KATILIMLAR ÜCRETSİZDİR.