1.marmara Bölgesi Makine Imalat Sanayi Yerel Sempozyumu Ve Sergisi Sanal Sınıf 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:00 Sempozyum
Etkinlik Hakkında

26-29 Mayıs 2021

Sanayi kuruluşlarımızın, özellikle üretim, tasarım, AR-GE ve ÜR-GE departmanlarının, karşılaştıkları sorunları, ürettikleri çözümleri veya elde ettikleri sonuçları, bilimsel yöntemlere uygun olarak topluma sunmaları, imalat sanayimizin ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamakla birlikte, bu kuruluşların yaptığı çalışmaların bilinirliliğinin artmasına aracı olmaktadır.  

Bu bağlamda, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, 26-29 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapacağımız "1. MARMARA BÖLGESİ MAKİNA İMALAT SANAYİ YEREL SEMPOZYUMU  ve SERGİSİ 2021"  kapsamında belirlenen konularda, öncelikle bildiri ve sunumlarınız ile katkınızı; görüş, duyuru ve katılım ile de desteğinizi rica ederiz.  

Üniversite-sanayi iş birliğini sağlamak maksadıyla, çalışmalarını bilimsel olarak yayınlanabilir hale getirmek isteyen sanayi kuruluşlarımıza, konularıyla ilgili akademisyenlerle ve üniversite çalışma gruplarıyla bağlantı kurmaları ve ortak çalışma yapmalarına imkân sağlamaları ve destek bulmaları için her zaman yardımcı olmaya hazır olduğumuzu hatırlatmak isteriz.   Sempozyum takvimi ve belirlenen bildiri başlıkları ekte bilginize sunulmuştur.

*Konular yukarıda ki konular ile sınırlı değildir."   Sempozyum ile ilgili güncel bilgiler için

https://imalatsempozyumu.mmo.org.tr adresindeki sempozyum sayfasını takip edebilirsiniz.  

Daha fazla bilgi, istek ve talepleriniz için imalatsempozyumu@mmo.org.tr  e-posta adresine yazabilirsiniz.

Etkinlik İçeriği

SEMPOZYUM BİLDİRİ KONULARI

1-Turkiye deki İmalat Sanayinin Gelişimine Genel Bakış

2-İmalat Sanayi’nde Yer Seçiminin Önemi ve Çevre İlişkisi

3-İmalat Sanayin ’de Temel ve Lisans Eğitimi

4-İmalat Sanayi’nde Çalışanların Eğitimleri ve Mesleki Sertifikasyon Süreçleri

5-İmalat Sanayi’nde İnsan Kaynaklarının Önemi

6-İmalat Sanayi’nde İstihdam ve Sorunları

7-Türkiye de İmalat Sanayi ile Üniversite ilişkisi

8-İmalat Sanayinde Ücret ve Emek İlişkisi

9-İmalat Sanayinde Finans Kaynakları ve Sorunları

10-İmalat Sanayinde Teşviklerin Rolü ve Önemi

11-İmalat Sanayinde Küçük ve Orta Büyüklükte ki İşletmelerin “KOBİ” Önemi.

12-İmalat Sanayinde Kamu Sektörü ve Planlama

13-İmalat Sanayinde AR-GE Çalışmaları

14-İmalat Sanayinde Dengeli Kalkınma

15-İmalat Sanayi Üretiminde Enerji ve Yenilenebilir Enerjilerin Kullanımı

16-İmalat Sanayi Üretimde Enerjinin Etkin Kullanımı

17-İmalat Sanayinde Verimlilik

18-İmalat Sanayinde Katmanlı Üretim Teknolojileri

19-İmalat Sanayinde Teknolojik Otomasyon Uygulamaları

20-İmalat Sanayi Üretimde Kodlama Tekniği ve Robotların Kullanımı

21-İmalat Sanayinde Endüstri 4.0 ve Dijital Üretim Çözümleri - İmalatta Sanal Gerçeklik Uygulamaları - Sanal Prototipleme - Hızlı Prototipleme Teknolojileri - İmalat Sanayinde Tersine Mühendislik

22-İmalat Sanayinde Esnek Üretim

23-İmalat Sanayinde Teknoloji Transferi.

24-İmalat Sanayinde Ölçme ve Kalibrasyon

25-İmalat Sanayinde Kalite Kontrol.

26-İmalat Sanayinde Gelecek Teknolojiler.

SEMPOZYUM OZET  VE  TAM METIN   BILDIRI  YAZIM  KURALLARI   ·     

Bildiri dili Türkçe’dir. ·       

Ozet  bildiriler  minimum  120  kelime  olmalidir.  Bir yazar kongreye birden çok bildiri ile katılabilir.  

Bildiriler, imalatsempozyumu@mmo.org.tr adresine e-posta yoluyla gönderilmelidir. ·        Bildiri metni WORD yazılımı ile 10 punto, Arial yazı fontu ile sağdan ve soldan hizalı (justify) olarak yazılmalıdır.       

Gönderilen bildiriler daha önce sunulmamış ve bir yayın organında yayımlanmamış özgün çalışmalar olmalıdır.      

Metin içinde ticari bir kuruluşun adı, logosu bulunmamalıdır.       

Bildiri metni tercihen 12 sayfayı geçmemelidir. Başlıklar büyük harfle yazılmalıdır.

Başlığın altına yazarın adı, soyadı yazılmalı, varsa ünvanı belirtilmelidir.

Ayrıca yazarın kurum adresi ve elektronik posta adresi yazılmalıdır.       

Bildirinin ilk sayfasında 50-100 kelimelik özet, anahtar kelimeler, İngilizce özet ve İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır.       

Alt konu başlıkları kodlamasında 1.;1.1.;1.2.1.;1.2.;... dizilimi kullanılmalıdır. 1.,2. ile kodlanan alt konu başlıkları büyük harflerle yazılmalıdır.      

Metin içinde yer alan her türlü görsel düzenleme bir “Resim”, “Şekil” ya da “Tablo” ifadeleri ile belirtilmeli ve ifadelerin dışında bir ifade kullanılmamalıdır..

Şekiller ve Resimlerde altyazı, Tablolarda ise Tablo Başlığı (Üst Yazı ) bulunmalı, her biri için ayrı sıra numarası verilmelidir.       

Dipnotlar, sayfasından bir çizgi ile ayrılmalı ve metin içerisinde bir sıra numarası ile belirtilmelidir.        

Kaynakça, bildiri metninin hemen sonuna konulmalıdır.

Kaynakça, sıra numarası verilerek, yazar soyadına göre alfabetik dizin şeklinde olmalıdır.

Aynı yazarın birden çok bildirisinin olması durumunda tarih sırasına göre yerleştirilmelidir. Bildiride birden çok yazar olması durumunda ise dizinde ilk yazarın soyadı esas alınmalıdır. Kaynakçanın veriliş sırası ise, Yazar Soyadı, Yazar Adının Baş Harfi, Tarih, Yazının adı, Yayınevi, Yayınlandığı Yer, Şehir biçiminde olmalıdır.