V. İsi̇g Sempozyumu Sanal Sınıf 21 Mayıs 2021 Cuma 09:00 Sempozyum
89 / 1000
Etkinlik Hakkında

AÇILIŞ KONUŞMASI

1.       OTURUM Covid-19’un İş Kazası/Meslek Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi

Moderatör: C. AHMET AKÇAKAYA / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

Konuşmacılar

BEDRİ TEKİN / MMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

DR. MAHMUT CELAL MESTÇİOĞLU / İstanbul Tabip Odası İş Yeri Hekimliği Komisyonu

2.       OTURUM Covid-19’un İşçi Sınıfı Üzerine Etkileri

Moderatör: BEDRİ TEKİN / MMO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Konuşmacılar

DOÇ. DR. SERKAN ÖNGEL / Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi

DOÇ. DR. HAKAN KOÇAK / Kocaeli Dayanışma Akademisi

3.       OTURUM Uzaktan (Evden) Çalışmanın Etkileri

Moderatör: MÜNÜR AYDIN / MMO İstanbul Şube İSİG Komisyonu Başkanı

Konuşmacılar

DOÇ. DR. AZİZ ÇELİK / Sosyal Politika Uzmanı

AV. NECDET OKCAN / DİSK

4.       OTURUM Covid-19 Sürecinde Çalışma Yaşamında Kadın Emeği

Moderatör: AYDAN ADANIR / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Saymanı

Konuşmacılar

EZGİ KILIÇ / MMO Kadın Mühendisler Komisyonu Üyesi

NURAN GÜLENÇ / Birleşik Metal-İş Sendika Uzmanı

DOÇ. DR. AYŞE AYLİN BAYAR / İTÜ Öğretim Üyesi

5.       OTURUM Toplu Taşımalarda/Servislerde Covid 19 Yayılımı

Moderatör: DOÇ. DR. SERPİL KURT / İTÜ Makina Fakültesi Öğretim Üyesi

Konuşmacılar

AHMET AKÇAKAYA / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

RECEP KADİROĞLU / İETT

6.       OTURUM İşyerinde Risk Analizine Covid Etkisi

Moderatör: TUNCAY KORKMAZ / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Konuşmacılar

DR. ZÜHTÜ ŞAHİN / İş Yeri Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

TEVFİK GÜNEŞ / DİSK Eğitim ve İSİG Dairesi Müdürü

7.       OTURUM Pandemi Sürecinde İş Cinayetleri

Moderatör: ZAFER GÜZEY / MMO Onur Kurulu Üyesi

Konuşmacılar

İSMAİL SAYMAZ / Gazeteci

AV. CAN ATALAY / Sosyal Haklar Derneği

8.       OTURUM Covid-19’da Özlük Hakkı Kayıpları

Moderatör: İBRAHİM TATAROĞLU / MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Konuşmacılar

CEVAHİR EFE AKÇELİK / TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

AV. HASAN ERDEM / İstanbul Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

ARZU ÇERKEZOĞLU / DİSK Genel Başkanı