İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz!

MMO 6 Ağustos 2020, Perşembe

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle çok yönlü mücadele amacıyla hazırlanan İstanbul Sözleşmesi, 2019 yılı itibarıyla 34 ülkede farklı zamanlarda onaylandı ve yürürlüğe girdi. Türkiye, toplamda 46 imzacısı bulunan sözleşmeyi ilk imzalayan ve onaylayan ülkelerden biridir. Bugünlerde hükümet imzasını çekmeyi tartışırken, geçtiğimiz günlerde Polonya ve Varşova’dan da benzer açıklamalar geldi.

İstanbul’da hazırlanan ve bu sebeple “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, ilk olarak 1 Ağustos 2014 tarihinde 11 ülkede yürürlüğe girdi.

İstanbul Sözleşmesi;

• Kadınları her türlü şiddetten korumak, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele etmek, şiddeti önlemek ve kovuşturmak içindir.

• Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirerek, gerçek anlamda kadın erkek eşitliğini teşvik eder.

• Şiddet mağdurlarını korur ve destekler.

• Şiddetle mücadelede tüm kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak amacıyla koordinasyonu sağlamaktadır.

Bizler, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Kadın Mühendisler Komisyonu olarak sözleşmenin etkin bir biçimde derhal uygulanmasını istiyoruz. “İstanbul Sözleşmesi kaldırılsın” diyenler, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin önünün açılmasına neden olacaklardır. Kadın cinayetlerine de nefret cinayetlerine de sessiz kalmıyoruz! Haklarımızdan ve İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz!

#İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz
#İstanbulSözleşmesiUygulansın
#İstanbulSözleşmesiYaşatır

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Kadın Mühendisler Komisyonu