Madeni Yağların Ticari Kullanımı, Katkı Maddeleri, Test Metotları – 1

MMO 14 Ağustos 2020, Cuma

Madeni Yağların Ticari Kullanımı, Katkı Maddeleri ve Test Metotları yazı dizimizin ilk yazısında, sanayide kullanılan madeni yağların genel özellikleri, test metotları ve kullanılabilirlikleri hakkındaki bilgilerin ilk kısmını vereceğiz. Mineral yağ maddelerinin genel kimyası, özellikleri ve türleri hakkında bilgiler içeren bölümde ek olarak işyerinde “kurulu” bulunması gereken makine ve tesisat ile iş gücü maddeler halinde yer almaktadır.

En mükemmel şekilde üretilmiş parçaların yüzeylerinde bile tam bir düzgünlük ve parlaklık sağlanamaz. Yüzeyde asperit adı verilen, çok küçük ve ancak mikroskopla görülebilen girinti ve çıkıntılar vardır. İki kuru yüzey birbirine temas ettiğinde, bu girinti ve çıkıntılar yüzeylerin hareketine karşı direnç gösterir. Bu dirence “sürtünme” denir. Yağlayıcıların esas görevi, yüzeyler arasındaki bu sürtünmeyi azaltmak, birbirleriyle temas halindeki yüzeyler arasında film tabakası oluşturarak iki katı cismi birbirinden ayırmak ve parçaların kolay hareketini sağlamaktır. Bu çalışmada sanayide kullanılan madeni yağların genel özellikleri, test metotları ve kullanılabilirlikleri hakkındaki bilgilerin ilk kısmını vereceğiz. Mineral yağ maddelerinin genel kimyası, özellikleri ve türleri hakkında bilgiler içeren bölümde ek olarak işyerinde “kurulu” bulunması gereken makine ve tesisat ile iş gücü maddeler halinde yer almaktadır.

Madeni Yağlarla İlgili Temel Bilgiler

Ham petrolün rafinerilerde işlenmesi ile elde edilen ürünlerinden biri olan mineral (madeni) yağlar, tekrar özel işlemlerden geçirilerek, madeni yağların ham maddesi olan baz yağlar elde edilir. Bu yağlar, viskozitelerine göre sınıflandırılır. Tüm madeni yağları, doğrudan elde etmek mümkün değildir. Madeni yağlar, değişik viskoziteli baz yağlara, üründen beklenen özelliklere göre seçilen, çeşitli katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilir. Piyasada çeşitli marka ve cinslerde madeni yağ satılmaktadır. Ancak tüm madeni yağların ham maddesi aynı olduğuna göre, bu yağlar arasındaki fark nedir? Bu noktada, madeni yağlar açısından, iki temel farklılık öne çıkmaktadır:

1. Kullanılan baz yağların kimyasal özellikleri farklıdır.
2. Kullanılan katıkların cinsi ve miktarı farklıdır. 

Makalenin devamı için lütfen tıklayın.