Otobüs Yangın ve Kazalarına İlişkin Çözüm Önerilerimiz

MMO 18 Ağustos 2020, Salı

Otobüs yangınları ve trafik kazaları/cinayetlerini önlemek için ağır taşıtlara teknik güvenlik denetimi yapılmalıdır.

Ülkemizde meydana gelen araç yangınlarına, hava sıcaklığındaki yükselişin de etkisiyle yenileri eklenmeye devam ediyor. 16 Ağustos Kocaeli ve 11 Ağustos İstanbul Çekmeköy’de, şehir dışı yolcu otobüslerinde çıkan yangınlar, ülkemizdeki toplu taşıma araçlarının güvenilirliğini ve yolcuların güvenliğini sorgulamayı gerekli kılıyor. Her yıl basına yansıyan-yansımayan çok sayıda maddi-ölümlü-yaralamalı kazalara yol açan bu husus yetkililerin ilgisizlikleri ve belli çevrelerin rantları uğruna yıllardır ülkemizin bir gerçeği haline gelmiştir.

Trafik Araçlarındaki Yangın Güvenliği Konusunda Ülkemizdeki Mevzuat Nedir?

Şu an trafikte olan, 2005 model ve üzeri M2 ve M3 kategorisindeki araçlar -9 yolcu ve üzeri taşıyan şehir içi ve şehir dışı araçlar ile ilk defa Tip Onayı alınarak imal edilecek araçlar- için 01/11/2012 tarihinden itibaren ‘Otomatik Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri’ 26.06.2012 tarihli ve 28335 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan AİTM Yönetmeliği ile zorunlu hale gelmiştir. Bu durumda, araçta olası bir yangın çıkması halinde yönetmelik gereği kurulmuş olması gereken sistem, yangını algılayıp ikaz ve alarm verecek. Böylece yolcuların can güvenliği sağlanmış olacak. (Ek bilgi olarak; yönetmelik, meydana gelebilecek yangının söndürülmesi için gereken otomatik söndürme sisteminin kurulmasının zorunlu kılmamaktadır.)

Bu konudaki mevcut yönetmelik etkin bir şekilde uygulansa dahi yalnızca Yangın Algılama ve Alarm Sistemini kapsamaktadır. Bu, kısmen yolcuların ve aracın güvenliğini sağlayabilir. Ancak günümüzde araçlarda alternatif yakıtların -LPG, elektrik tahriki ve hidrojen yakıt- kullanımı sürekli artmaktadır. Kamuoyunda da bilindiği gibi araçlarda sahte yakıt olarak No10 yağı halen kullanılabilmektedir. Ayrıca araçlar suni yanıcı malzemeler ile donatıldığı için 3-5 dakika içerisinde tamamen kül olabilmektedir. Tüm bunlardan dolayı, araçlardaki Yangın Algılama ve Alarm Sistemi yeterli değildir ve Yangın Söndürme Sistemlerinin kurulumu zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Yönetmeliğe tabi olan 2005 model ve üzeri araçların yıllık periyodik trafik muayeneleri esnasında sözünü ettiğimiz yönetmelikle ilgili olarak kontrol yapılmamakta ve bu nedenle söz konusu araçlar Yangın Algılama ve Alarm Sistemi ile donatılmamaktadır.

Ayrıca yönetmeliklerin getirdiği zorunluluklar, araç muayenelerinde hafif kusur listesinde olduğu için, araçlar muayene sırasında etkin bir şekilde denetlenmemektedir. 

Açıklamamızın tamamını okumak için lütfen tıklayın.