Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Azaltım Paydaş Çalıştayı’na Katıldık

MMO 13 Kasım 2020, Cuma

MMO İstanbul Şubesi Enerji Komisyonumuz, Avcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Azaltım Paydaş Çalıştayı”na katılarak sunum yaptı.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli bir adım atan Avcılar Belediyesi, 26 Ekim Pazartesi günü Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Azaltım Paydaş Çalıştayı’nı düzenledi. Çalıştayda, “Binalar ve Sanayi”, “Yenilenebilir Enerji”, “Ulaşım” ve “Atık ve Atık Su Arıtma” başlıkları tartışıldı.

MMO İstanbul Şubesi Enerji Komisyonu adına çalıştayda bulunan A. Saim Peker ve Sedat Gündem “Ulaşımda Enerji Verimliliği ve CO2 Emisyon Azaltımı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumda, sürdürülebilir gelişme sağlamaya yönelik, ulaşımda enerji verimliliğinin sağlanması ve emisyon salımının azaltılmasına ilişkin önerilerini sundular. Bunun yanı sıra, toplu taşıma odaklı ulaşım önerileri, bireysel araçlı ulaşımda enerji tasarrufu önerileri, yapılması gereken düzenlemeler, alt yapı çalışmaları, dijital uygulamalar ile buralara nasıl hizmet verilebileceğine dair görüş belirttiler.

Komisyonumuz yerel yönetimlere yönelik olarak ise, kent sakinlerinin ulaşım gereksinimlerini önceden anlama ve çevreye duyarlı toplu taşıma ulaşım alışkanlıklarını geliştirmek için önerilerde bulundular. Özellikle akıllı şehir uygulamaları ile bu tercihlerin nasıl geliştirilebileceği ile ilgili çözümler sundular.

Çalıştayda açıklanan sonuçlar Avcılar Belediyesi’nin sera gazı salımını düşürme çalışmalarına ışık tutacak.