1. Marmara Bölgesi Makina İmalat Sanayi Yerel Sempozyumu ve Sergisi 26-29 Mayıs 2021’de Gerçekleştirilecek

MMO 3 Aralık 2020, Perşembe

Son yıllarda tüm ülkeler, yüksek istihdam, yüksek refah seviyesi, sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir kalkınma sağlamak için, yüksek teknolojiler geliştirerek, fazla talep alan yüksek katma değerli ve teknolojik ürünler üretmeye yoğunlaşmışlardır.

Ülkemizde makine imalat sanayisinde bu yönde ilerlenebilmesi için, mevcut durumu analiz etmek, bilgi üretmek ve bu bilgiyi anlaşılabilir ve kullanılabilir hale getirmek gereklidir. Bunun için ise, öncelikle kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları, özel sektör ve diğer paydaşların ortak çalışmaya yönelmesi gerekmektedir.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak bu doğrultuda sektörel bilgi paylaşımını ve gelişmeyi amaçlayan 1. Marmara Bölgesi Makine İmalat Sanayi Yerel Sempozyumu ve Sergisi’ni düzenliyoruz. Türkiye’de makine imalat sanayisinin gelişimi, çalışanların temel eğitimleri, finans kaynaklarına erişim, Ar-Ge çalışmaları, enerji kullanımı, Endüstri 4.0 ve dijital üretim, teknoloji transferi ve gelecekteki trendler konularının gündeme alınacağı bu sempozyum 26-29 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Bildiri özeti son gönderim tarihi: 31 Aralık 2020
İletişim: imalatsempozyumu@mmo.org.tr