UEM’DE KAYNAK ELEMANI EĞİTİM VE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ BAŞLADI!

MMO 5 Haziran 2017, Pazartesi

Odamız gerek mühendislere gerekse firmalara WPS, PQR gibi kaynak yöntem şartnameleri hazırlanmasında yetkiye sahip olduğu gibi kaynakçı eğitimi ve belgelendirmeleri de yapmaktadır. Bu doğrultuda Tuzla’ da bulunan uygulamalı eğitim merkezimizde veya firmaların kendi alanlarında 4-7 gün süren kaynakçı eğitimlerini düzenliyoruz.

Kaynak, dünyada üretilen tüm mamullerin %50'′sinden fazlasının oluşturulmasında kullanılan kritik bir imalat yöntemidir. Kaynağı diğer üretim yöntemlerinden ayıran özelliği, insan faktörüne bağlı olarak kalitesinde gösterdiği değişimdir. İyi yapılmamış kaynak, yapıların yıkılmasından, makinaların çalışamaz hale gelmesine, gaz borularında ölümcül kaçaklara kadar pek çok olumsuz sonuç doğurmaktadır.

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında iyi bir kaynak için standartlar dahilinde belirlenmiş prosedürlere uygun kaynak yapılması son derece önemlidir. Odamız bu kapsamda gerek kaynakçı eğitimleri, gerek mühendis eğitimleri gerekse de firmalara WPS, PQR gibi kaynak yöntem şartnameleri hazırlanmasında yardımcı olmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Eğitim Birimi Sorumlusu ve Kaynak Mühendisi Nilay Mermer kaynak eğitiminin meslek ve sektör için önemini anlattı:

 ISO9606-1 Çelik Kaynakçısı Eğitimi ve Belgelendirmesi

Kaynakçıların yetkinlik düzeyinin belirlenmesi ve imalatın onaylanmış kaynak prosedür şartnamelerine göre yapılması kaynaklı bir imalatın kalitesini güvence altına alır ve bu işlerde başarının temelidir. Eğitim kapsamında kaynak opetarörü firmanın isteği ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen sürelerde ve kaynak yöntemlerinde pratik ve teorik eğitim verilmektedir. Eğitimli fakat belgesiz kaynak operatörü çalıştıran firmaların çalışanlarına sadece belgelendirme hizmeti de verilmektedir.

Belgelendirmenin Amacı: Kaynak operatörü belgelendirilmesiyle, kaynaklı imalatların kalitesini ve sağlamlığını güvence altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri haline getirilmesidir.

Kaynak operatörü pratik eğitimi

Firma bünyesinde çalışan kaynak operatörlerinin pratik ve teorik bilgi birikiminin iyileştirmesi, kaynak yöntemini doğru uygulayabilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Tuzla’da bulunan Uygulamalı Eğitim Merkezi'mizde veya firmaların kendi alanlarında 4 ila 7 gün süren kaynak operatörü eğitimlerini düzenliyoruz.

ISO 14731 Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitimi (4gün)

Bu eğitim; temel kaynak yöntemleri ile tahribatlı, tahribatsız testler hakkında bilgiler sunmakta, kaynak sembolleri ve kullanım yerleri, kaynak parametreleri seçimi, kaynak planı ve kaynak maliyet hesabı hakkında yetkinlik kazandırmayı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca bu eğitim, iyi bir kaynaklı imalat yapmak için temel faktör olan “kaynakçı”nın seçiminin, eğitiminin ve yönlendirilmesinin doğru yapılması için gerekli ipuçlarını verir. WPS ve PQR değerlendirme, kapsam aralıkları belirleme gibi konularda yol gösterilir. Eğitim sürecinde yapılan pratik uygulamalarla edinilen bilgiler pekişir.

MYK Kaynakçı Sınavları

Kaynak operatörlerinin devlet tarafından zorunlu kılınan bir belgelendirme sürecidir. Devlet teşviki kapsamında bu senenin sonuna kadar alınacak belgelerde ücret iadesi yapılmaktadır. Dokuz kişi ve üzeri için yerinde sınav ve eğitim yapılmaktadır. Personel özelliklerinin iyileştirilmesinden sonraki adım doğru kaynak prosedürünün belirlenmesidir. Kaynak esnasında kullanılacak malzeme özellikleri ve yönteme göre ön ısıtma sıcaklığı, amper, voltaj, ısı girdisi, ilerleme hızı gibi değerlerin doğru belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda WPS ve PQR dediğimiz şartnamelerin hazırlanması devreye girer.

ISO 15609 WPS Hazırlanması

Kaynak prosedürü şartnamesidir. Kaynak parametrelerini optimum şekilde tanımlayarak doğru kaynak yapılması için yol gösterir.

WPS, kaynak yöntem şartnamesidir. Kaynakçıya hangi kaynağı, hangi yöntem ve değerler ile kaynatacağını, kaç pasoda kaynak yapacağını, ön ısıtma ihtiyaçlarını belirten tek sayfalık bir dokümandır.

ISO 15614-1 Kapsamında PQR Hazırlanması

Geçerli bir WPS yazmak için Kaynak Yöntem Onayına (PQR, WPAR) ihtiyaç vardır. PQR’ın geniş kapsamlı ve kullanacağınız WPS’leri kapsayacak şekilde hazırlanması önemlidir.