İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolünü Yapacak Kişilere Yönelik Eğitimler

MMO 27 Temmuz 2018, Cuma

Odamız, İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini yapacak kişilere yönelik eğitimlere başlıyor.

Bilindiği üzere iş ekipmanları, en genel olarak bir işin yapılmasında kullanılan bir makina, alet tesis ya da tesisat olarak tanımlanmaktadır.
Söz konusu iş ekipmanları, eski adıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik yeni adıyla ise Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiş azami süreleri geçmeyecek şekilde muayene edilmek zorundadır.

Söz konusu muayeneler yine aynı Bakanlığın 01.10.2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ çerçevesinde Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarından temel eğitim alan kişilerce yapılacaktır.

Odamız konuyla ilgili çalışmalarını tamamlayarak eğitim yetkisi almak üzere Bakanlığa başvurmuş ve 20 Temmuz 2018 tarihinde yapılan protokolle de söz konusu yetkiyi almış bulunmaktadır.
Bu protokole göre Odamız söz konusu alanda görev yapacak personele yönelik ülkenin dört bir yanında eğitimlere başlayacak olup, eğitimlere başvurular Şubelerimiz aracılığıyla yapılacaktır.