Kurumsal Satın Alma Süreçlerinin Tasarımı ve Yönetimi Sertifikasyon Programı
Sınav Tarihi Sınav Yeri Sicil No Veya T.C. Kimlik No
17.09.2021
12.11.2021