Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Satın Alma (Online Eğitim) Sanal Sınıf 20 Şubat 2021 Cumartesi 09:00 Çevrimiçi Eğitimler
2 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla düzenlenecek video konferanslar ile etkileşimli gerçekleştirilecektir. 2 gün boyunca devam edecek eğitimin her bir gününde üçer saatlik 2 oturum yapılacak ve bu oturumlar arasında 1 saat ara verilecektir.

Eğitime katılım zorunludur, ‘Katılım Belgesi’ 24 saati tamamlayan katılımcılara verilecektir. Eğitim boyunca video konferansa görüntülü olarak katılmanız gerekmektedir. Eğitmen ve gözetmen tarafından takip edilecektir.

Eğitim en az 7, en çok 20 katılımcı ile gerçekleştirilecektir. Yeterli başvuru oluşmazsa eğitim Odanın belirleyeceği ileri tarihe ertelenecektir. Kayıtlar Makina Mobil uygulaması veya makina.mmo.org.tr adresinden online ödeme yöntemiyle alınacaktır.

Video konferans bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.

Eğitim Süresi : 24 Saat (4 Gün)
Eğitim Tarihleri :20-21-27-28 Şubat 2021
Eğitim Saatleri : Cumartesi – Pazar Saat : 09:00 - 18:00
Eğitim Ücreti : 800 TL (Üye) - 1100TL (Diğer)

Eğitim İçeriği

  1. ANALİZLER:

  1. PORTER’IN 5 KUVVET ANALİZİ

(Endüstriyel yapının çekiciliğini analiz eden ticari bir strateji aracıdır. Rekabetçi Pozisyonu belirler. Tedarikçilerin ve de alıcıların piyasada olan güçlerini, piyasaya giriş ve çıkış koşullarını analiz ederek alıcının konumunu ve gücünü belirler.)


  1. SWOT ANALİZİ/İLERİ SWOT ANALİZİ 

İncelenen kurum/kişinin güçlü, zayıf yönlerini belirler. Ayrıca dışsal etkenlerin (Fırsat; Tehdit) kurum/kişiler üzerindeki olabilecek gelişimi analiz eder ve stratejiler geliştirir.


  1. PARETO ANALİZİ

80/20 kuralı olarak da adlandırılan, üst yönetimler tarafından da yönetim aracı olarak sıklıkla kullanılan PARETO analizi problemlerin, stokların, maliyetlerin ve buna benzer faktörlerin sınıflandırılmasında kullanılan planlama aracıdır. Bu yöntem ile firmaların en çok hangi firma ile çalıştığı veya en çok hangi ürünün firma tarafından alındığı, alınan ürünün veya çalışılan tedarikçinin firma alımları içerisindeki yüzdesi ve buna bağlı olarak hangi stok kalemleri üzerinde hassasiyet ile durulması analizini yapar.   1. SATIN ALMA YÖNETİMİ:

Satın Alma yöneticilerinin bilmesi gereken temel konuları içerir. Firmalar arasında organizasyon yapılarında değişiklik olmak ile birlikte kıymetli evraklarının muhasebe bölümüne gitmeden önce yetkili kişilerce dikkat edilmesi ve de firmanın ileride doğabilecek problemleri bertaraf etmesi için yapması gereken ve de dikkate alması konuları içerir.


  1. ÖN BİLGİLER

2.1.1Fatura nedir, çeşitleri nelerdir, hukuksal açıdan incelenmesi,

2.1.2 Sevk irsaliyesi nedir, hukuksal açıdan incelenmesi,

2.1.3 Teminat mektubu nedir, çeşitleri nelerdir, hukuksal açıdan incelenmesi,

2.1.4 Senet nedir, hukuksal açıdan incelenmesi,


  1. SATIN ALMA FAALİYETLERİNDE ANALİZLER VE UYGULAMALARI

(AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONU BAŞLIKLARI UYGULAMALI OLARAK ANLATILACAKTIR)


2.2.1 “Fiyatlama” Paranın zaman değeri esas alınarak bugünkü değer, gelecek değer hesaplamaları ile verilen fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi,

2.2.2 “Öğrenme Eğrisi” nin kullanılması yöntemi ve bu yöntemin kullanılması ile teklif edilen fiyatlarda satıcı firmanın işçilik maliyetlerinin hesaplanması ve strateji geliştirilmesi,

2.2.3 “Miktar İndirim Analizi’’ Alınacak mal miktarına göre teklif edilen birim fiyatların değerlendirilmesi ve miktar-fiyat ilişkisi analiz edilerek alınması gereken en uygun mal miktarının belirlenmesi,

2.2.4 “Sabit - Değişken Maliyet Analizi”  Alınacak olan üründe sabit maliyetlerin mi yoksa değişken maliyetlerin mi daha yüksek olduğunun tespit edilip fiyatlar üzerinde ki etkinliğinin hesaplanması,

2.2.5 “Fiyat Verimliliği” Tedarikçinin maliyetlerinde belirli bir indirim yaparken hem faaliyet gelirlerini devam ettirmesi hem de müşterinin satıcıdan istemiş olduğu hedef fiyatı yakalayabilmesi için uygulanması gereken fiyat stratejisinin belirlenmesi

2.2.6 “Eş Değer Gider Yöntemi”: Aynı işi gören, alınacak olan farklı varlıkların giderlerinin karşılaştırılarak en ekonomik varlığın satın alınmasını belirleyen yöntem


  1. SATIN ALMA

2.3.1 Giriş

2.3.2 Satın alma, Tedarikçi tanımı,

2.3.3 Satın alma Süreçleri,

2.3.4 Satın alma süreçlerinde riskler ve sonuçları,

2.3.5 Satın alma süreçlerinin temel aşmaları.

2.3.5.1 problemin ortaya çıkışı ve satın alma ihtiyacı,

2.3.5.2 Satın alma siparişinin tam olarak tanımlanması,

2.3.5.3 Tedarikçi araştırması ve seçimi: Tedarikçi seçimi ve bu seçim sırasında firmanın belirlediği/ön planda tuttuğu kriterler doğrultusunda tedarikçi firma seçimi veya ürün seçimini öne çıkaran metotlar (Analitik Hiyerarşi Prosesi ve ağırlıklandırma metodu ile çözümler ve örnekler)

2.3.5.4 Satın alma siparişinin hazırlanması,

2.3.5.5 Tekliflerin analizi, pazarlık ve anlaşma,

2.3.5.6 Satın alma siparişinin verilmesi ve izleme,

2.3.5.7 Siparişlerin teslim alınması ve kontrolü,

2.3.5.8 Fatura Kontrolü ve ödeme,


2.3.6 TEDARİKÇİ-ALICI İLİŞKİLERİ:

Tedarikçi, alıcı ilişkilerinde her iki tarafında güçlerinin analiz edilerek temin edilecek malın firmanın karına olan katkısı ve de malın tedarik güçlüğü derecesine göre tedarikçi ve firma ilişkilerinin belirlenmesi ve bu değerlendirme neticesinde firmanın geliştirmesi gereken tedarikçi geliştirme stratejilerinin ortaya konması.)

(Büyük otomobil üreticileri ve çok Uluslu firmalar tarafından kullanılan KRALJIC MATRİSİ’nin anlatımı ve kullanılması, örnek çözüm)


  1. STOK-KONTROL YÖNETİMİ:

ERP, MRP yönetim sistemlerinin temelini oluşturan stok hesaplarının ortaya konması, firmalar için olmaz ise olmaz olan maksimum, minimum stok seviyelerinin belirlenmesi, ne zaman, ne miktarda mal siparişinin verileceğinin firma tarafından belirlenmesi işlemelerini içeren yöntemler ve uygulamaları

2.4.1 ABC analizi,

2.4.2 Ekonomik Sipariş Verme miktarı,

2.4.3 Tekrar Sipariş verme noktası,

2.4.4 Üretim Emri miktar modeli,

2.4.5 İskonto miktar modeli,

2.4.6 Olasılıklı modeller, güvenlik stoku,

2.4.6.1 Talep değişken, Lead Time sabit model,

2.4.6.2 Lead Time değişken, talep sabit model,

2.4.6.3 Hem talep hem de Lead time’ın değişken olduğu model,

2.4.7Tek Periyotlu model,

2.4.8 Stok devir hızı,


  1. TEDARİKÇİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

2.5.1 Tedarikçi Performans yönetimi

2.5.1.1 Maliyet yönünden tedarikçi performansı,

2.5.1.2 Teslimat yönünden tedarikçi performansı,

2.5.2 Örnek çalışmalar


Kimler Katılabilir

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi faaliyetlerinden sorumlu çalışanlar