İsig Mevzuatı Ve Çalışanların Sorumluluğu - İş Kazalarının Sebepleri, Korunma Prensipleri Ve Kaza Sonrasında Yapılması Gerekenler Sanal Sınıf 9 Nisan 2021 Cuma 20:00 Webinar
1017 / 1300
Eğitim Hakkında

İSİG MEVZUATI VE ÇALIŞANLARIN SORUMLULUĞU

Eğitmen: Hakan ERDOĞAN

Tarih: 9 Nisan 2021 Cuma Saat: 20.00 – 21.00

Not:  Webinara katılan Oda üyelerimize katılım belgesi verilecektir.

Not: Webinar programına kayıt yaptıran üyelerimize webinar linki webinar başlamadan 2 saat önce SMS ve mail yoluyla  atılacaktır.

Not: Etkinliğe katılacak olan üyelerimizin gerekli kontrolleri yapmak için http://mmo.kim/hrq8 linkini kullanması gerekmektedir.

Eğitim İçeriği;

- 6331 sayılı kanun kapsamında işverenin yükümlülükleri ve idari para cezaları

-İşe giriş.Çalışma.İşten ayrılma. Denetim. Eğitim.

-Çalışanların katılımının sağlanması. Düzeltici ve önleyici faaliyetleri uygulamak.

-Yükümlülüklerini yerine getirmeyen çalışanlara uygulanacak cezalar.İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ, KORUNMA PRENSİPLERİ VE KAZA SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Eğitmen: Hakan ERDOĞAN

Tarih: 9 Nisan 2021 Cuma Saat: 21.00 – 22.00

Not:  Webinara katılan Oda üyelerimize katılım belgesi verilecektir.

Not: Webinar programına kayıt yaptıran üyelerimize webinar linki webinar başlamadan 2 saat önce SMS ve mail yoluyla  atılacaktır.

Not: Etkinliğe katılacak olan üyelerimizin gerekli kontrolleri yapmak için http://mmo.kim/hrq8 linkini kullanması gerekmektedir.

Eğitim İçeriği;

-Bu süreçte yer alan yetkili ve sorumlular.

-Uygulama esaları.

 -İş kazasının haber verilmesi.

 -Kazanın olduğu alanda tenik emniyet ve işgüvenliği tedbirlerinin alınması.

 -İş kazası tutanağı ve vizite kağıdının düzenlenmesi.

 -Büyük ve adliyelik kazalarda yapılması gerekenler.

 -Yasal mevzuat gereği ilgili resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak bildirim yazışmalar.

 -Kuruluş içinde iş kazası kayıtlarının tutulması, saklanması ve bölümler arasında iletişimi.

 -İstirahatı biten kazazede işbaşı yaptığı gün görüşülmesi.

 -İş kazasının incelemesi ve riskin değerlendirilmesi.

 -Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması. Kaza olayında kusuru tespit edilenlerin cezalandırılması ve eğitilmesi.

 -Hafif atlatılan kaza ve tehlikeli durum bildirimlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.