Yalin Alti Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi (Çevrimiçi) ANKARA ŞUBE 5 Haziran 2021 Cumartesi 18:00 Teknik Eğitimler
2 / 20
Eğitim Hakkında

Yalın Altı Sigma Metodu kuruluşların üretim ve yönetim süreçlerinde açığa çıkan problemlerin nedenini ve çözümünü anlamak için istatistiksel analiz ve hipotez testlerini kullanan bir metottur. Yalın Altı Sigma Yeşil Kuşak Eğitimi katılımcılarına problem çözüm, verimlilik ve kalite süreçlerinin iyileştirilmesi konularında metodolojik bir yöntem eğitimi sunarken süreçte kullanılan istatistiksel analiz metodlarını ve araçlarını kullanmayı Yeşil Kuşak düzeyinde öğretmeyi ve opsiyonel olarak Yeşil Kuşak Belgelendirmesi yapmayı amaçlar.
Eğitim Günleri : 05-06-07-12-13-14-19-20-21 Haziran 2021
Eğitim Saatleri : 18:00 - 21:00


Eğitim İçeriği

---Tanımlama Fazı

• Yalın 6 Sigma’ya Giriş

• Süreç Yönetimi ve SIPOC

• Balık Kılçığı- Yalın Problem Çözme Teknikleri

• Tanımlama Araçları ve Veriler

---Ölçme Fazı

• Minitab ve Grafikler

• Temel İstatistik

• Destek/Problem Tanımlama formu

• Hata Terminolojisi, Güven aralığı, Sigma seviyesi Z skor

• Olasılık, Binom, Poisson ve normal dağılım

• Ölçüm Sistemleri Analizi

---(MSA) Analiz Fazı

• Proses Yeterliliği

• Ki-kare, T testi, ANOVA

• Basit Regresyon

• Çoklu Regresyon

• İstatiksel Destek tanımı

• Değer Akış Haritalama (VSM)

• Hata türü ve etkileri analizi (FMEA)

---İyileştirme ve kontrol Fazı

• İstatiksel Proses Kontrol (İPK)

• Poka Yoke

• Standartlaştırm

Kimler Katılabilir

Eğitim içeriği kısmında belirtilen ders içeriği ve süreleri boyunca eğitime katılan ve devam eden herkese ‘Katılım Belgesi’ verilecektir. Opsiyonel Yeşil Kuşak Belgelendirmesi: Yeşil kuşak sertifikasyonu işe alım ve yönetim süreçlerinde firmaların operasyonel mükemmellik alanında en çok aradığı belge olması sebebiyle Yeşil Kuşak Belgelendirmesi opsiyonel olarak proje takibi ve danışmanlık ek ücreti karşılığında sunulacaktır. Opsiyonel sertifikasyon sürecine dahil olmak isteyen katılımcılar toplamda 12 ders saati (40 dakika) sürecek -İstatistiksel destek -Problem tanımlama formu -Destek süreçlerinin ayrıntılandırılması -Faz atlama formunun değerlendirilmesi ek derslerinin en az 5’ine katılmaları ve program sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olan ve başarı ile tamamlanmış bir 6 Sigma Projesi sunmaları durumunda ‘YEŞİL KUŞAK SERTİFİKASI’ almaya hak kazanacaklardır. Opsiyonel sertifikasyona dair ek ücret bilgisi ücret kısmında belirtilmiştir.
Temel mühendislik ve istatistik bilgileri Eğitim süresince Minitab programı eğitimi için deneme sürümü kullanılacaktır