Renkli̇ Söyleşi̇ler- 22 Sanal Sınıf 27 Ocak 2023 Cuma 20:00 Webinar
31 / 150
Eğitim Hakkında

"Yaşamı Üretmek: Toplumsal Yeniden Üretim ve Kadın Emeği"

Tarih: 27 Ocak 2023;20:00 -22:00

Konuşmacı: Melda Yaman

Eğitim İçeriği

Toplumsal yeniden üretim yaklaşımı, toplumsal üretimi sadece meta üretimi olarak görmek yerine, insanın üretimini ve yeniden üretimini de içerecek biçimde genişletir. Kadınların hane içindeki emek sürecini “yeniden üretim” olarak kavramsallaştırır ve günümüz toplumlarında kadınların ezilmesini de bu bağlamda açıklar. Bu bakış açısı, bütüncül bir yaşam teorisi oluşturmak için muazzam olanaklar sunduğu gibi, kadınların emek etkinliklerinin insanın, toplumun, sermayenin ve yaşamın üretiminde / yeniden üretimindeki kritik işlevini de ortaya koyar. Böylece, kadınların ataerkiyle ve kapitalizmle mücadelesinde yeni araçlar ve olanaklar sağlayabilir.

Kimler Katılabilir

Konuya ilgi duyan herkes