İstanbulda Yaşayan Mühendisler Araştırması Raporu 2024

Yoksullaşma artıyor, genç mühendisleri gelecek kaygısı kuşatıyor!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü vizyonuyla mevcut durumu analiz etmek üzere yapılan “İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması - 2024” araştırma raporu yayınlandı.

İstanbulda Yaşayan Mühendisler Araştırması Raporu 2023

Yoksullaşma artıyor, genç mühendisleri gelecek kaygısı kuşatıyor!

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü vizyonuyla mevcut durumu analiz etmek üzere yapılan “İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması - 2023” araştırma raporu yayınlandı.

İstanbulda Yaşayan Mühendisler Araştırması Raporu 2022

Mühendisler ülkeden ayrılmak istiyor.

İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması 2022 Raporu yayınlandı! İstanbul’da yaşayan mühendis, mühendislik öğrencisi, emekli ve iş arayan mühendislerin iş, yaşam ve eğitim koşullarının incelendiği rapor gelir, istihdam, motivasyon, eğitim, itibar, yetkinlik ve dayanışma olmak üzere 7 ana kategoride ele alındı.

İstanbulda Yaşayan Mühendisler Araştırması Raporu 2021

İhtiyaçtan fazla mühendis yetişiyor, mühendis işsizliği artıyor.

Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü vizyonu ile Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinin gerçekleştirdiği pandemi dönemindeki değişimi ve mevcut mesleki problemlere değindiği önemli içgörü ve analizlerin olduğu “İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması” sonuçlandı.